Беларуска-расійскі слоўнік, 4‑е выданне (Лукашанец, 2012)

ІТР мн. (інжыне́рна-тэхні́чныя рабо́тнікі) ИТР (инжене́рно-техни́ческие рабо́тники)

Беларуска-расійскі слоўнік, 4‑е выданне (Лукашанец, 2012)

Іва́нава ср., г. Ива́ново

Беларуска-расійскі слоўнік, 4‑е выданне (Лукашанец, 2012)

Іва́наўскі раён Ива́новский райо́н

Беларуска-расійскі слоўнік, 4‑е выданне (Лукашанец, 2012)

Івацэ́віцкі раён Иваце́вичский райо́н

Беларуска-расійскі слоўнік, 4‑е выданне (Лукашанец, 2012)

Івацэ́вічы, -віч и -чаў г. Иваце́вичи

Беларуска-расійскі слоўнік, 4‑е выданне (Лукашанец, 2012)

Івяне́ц, -нца́ м., г.п. Ивене́ц

Беларуска-расійскі слоўнік, 4‑е выданне (Лукашанец, 2012)

І́ўе ср., г.п. И́вье

Беларуска-расійскі слоўнік, 4‑е выданне (Лукашанец, 2012)

І́ўеўскі раён И́вьевский райо́н

Беларуска-расійскі слоўнік, 4‑е выданне (Лукашанец, 2012)

АА́Н ж. (Арганіза́цыя Аб'ядна́ных На́цый) ОО́Н (Организа́ция Объединённых На́ций)

Беларуска-расійскі слоўнік, 4‑е выданне (Лукашанец, 2012)

АДПУ ист. (Аб'ядна́нае дзяржа́ўнае паліты́чнае ўпраўле́нне) ОГПУ (Объединённое госуда́рственное полити́ческое управле́ние)

Беларуска-расійскі слоўнік, 4‑е выданне (Лукашанец, 2012)