Англійска-беларускі слоўнік (Т. Суша, 2013)

’em [əm, m] pron. infml = them : Tell ’em to co me. Скажы ім, каб прыйшлі.

ʼll размоўнае і пісьмовае скар. ад дапаможных дзеясл. shall;

will;

He’ll come. = Hе will come. Ён прыйдзе.

’m [əm] infml (скар. ад am)

’twas [twɒz] poet. = it was

A1 [eɪ] n. mus. но́та «ля»

A2 [eɪ] n. «выда́тна» (самая высокая акадэмічная адзнака ў Англіі);

He got an A in chemistry. Ён атрымаў «выдатна» па хіміі.

A level [ˈeɪlevl] n. (скар. ад advanced level) выпускны́ экза́мен у шко́лах Вялікабрыта́ніі, неабхо́дны для паступле́ння ва ўніверсітэ́т ці кале́дж

A, а [eɪ] n. 1-я літара англійскага алфавітa

from A to Z ад а да я;

know smth. from A to Z ≅ ве́даць што-не́будзь як свае́ пяць па́льцаў

A-bomb [ˈeɪbɒm] п. (скар. ад atomic bomb) а́тамная бо́мба

AA [ˌeɪˈeɪ]

1. (скар. ад Alcoholics Anonymous) «Анані́мныя алкаго́лікі» (грамадская арганізацыя па барацьбе з алкагалізмам)

2. (скар. ад Automobile Association) асацыя́цыя аўтамабілі́стаў