AA [ˌeɪˈeɪ]

1. (скар. ад Alcoholics Anonymous) «Анані́мныя алкаго́лікі» (грамадская арганізацыя па барацьбе з алкагалізмам)

2. (скар. ад Automobile Association) асацыя́цыя аўтамабілі́стаў

Англійска-беларускі слоўнік (Т. Суша, 2013, актуальны правапіс)