Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

M, m

[em]

n., pl. M's or Ms, m's or ms

трына́ццатая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Masonic, masonic

[məˈsɑ:nɪk]

adj.

масо́нскі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

give place, make place

саступа́ць ме́сца каму́-чаму́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

go the rounds, make the rounds

рабі́ць абыхо́д

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

have a stab at, make a stab at

спрабава́ць, рабі́ць спро́бу

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

ma'am

[mæm]

n., informal

спада́рыня f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

macadam

[məˈkædəm]

n.

1) макада́м -у m. (жарсьцьвя́нае даро́жнае пакрыцьцё)

2) шаша́ f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

macaroni

[,mækəˈroʊni]

n., pl. -nis or -nies

макаро́ны pl.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

macaronic

[,mækəˈrɑ:nɪk]

1.

adj.

1) макарані́чны

2) на ме́шанай мо́ве

2.

n.

макарані́чны твор (на лама́най лаці́не або́ з прыме́шкай іншамо́ўных сло́ваў)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

machinate

[ˈmækɪneɪt]

v.

махлява́ць, рабі́ць змо́ву; ве́сьці падко́пы або́ інтры́гі; інтрыгава́ць, камбінава́ць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)