Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

B, b

[bi:]

n. B's, b's

1) друга́я лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) другі́ гату́нак

grade B apples — я́блыкі друго́га гату́нку

3) шко́льная адзна́ка “до́бра”

to get a B in Belarusian — атрыма́ць до́бра зь белару́скае мо́вы

4) Mus. сі о́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Biblical, biblical

[ˈbiblɪkəl]

adj.

біблі́йны, бібле́йскі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Boche, boche

[bɑ:ʃ]

n.

1) няме́цкі жаўне́р

2) не́мец -ца m., не́мка f. (зьневажа́льна)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Bohemian, bohemian

[boʊˈhi:miən]

1.

adj.

1) багэ́мскі э́скі)

2) чэ́ская мо́ва

3) багэ́мны

2.

n.

1) багэ́мец -ца m.

2) прадстаўні́к багэ́мы

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Bolshevik, bolshevik

[ˈboʊlʃəvɪk]

1.

n.

бальшаві́к -а́ m.

2.

adj.

бальшаві́цкі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Braille, braille

[breɪl]

n.

шрыфт Бра́йля (для сьляпы́х)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

baa

[bæ]

1.

n., pl. baas

бляя́ньне n.

2.

v.i. baaed, baaing

бляя́ць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

babbitt

[ˈbæbɪt]

1.

n.

бабі́т -у m. (сплаў)

2.

v.

заліва́ць бабі́там

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

babble

[ˈbæbəl]

1.

v.i.

1) лепята́ць (як дзіця́)

2) лапата́ць, балбата́ць; прабалбата́цца

2.

v.t.

разбалбата́ць

to babble a secret — разбалбата́ць таямні́цу

3.

n.

1) лепята́ньне n. (дзіця́ці), балбата́ньне, лапата́ньне n., балбатня́ f.

2) бу́лькат -у m. (вады́), цурчэ́ньне n. (струмяня́)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

babbler

[ˈbæblər]

n.

балбату́н -а́, лапату́н -а́, марнасло́ў -ва, гавару́н -а́ m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)