Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (rv-blr.com)

з’едлівы

прыметнік

Злосна-насмешлівы, ядавіты, які імкнецца дапячы.

 • З. крытык.
 • З. тон.

|| назоўнік: з’едлівасць.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (rv-blr.com)

з’езд

назоўнік | мужчынскі род

 1. гл. з’ехацца.

 2. Сход прадстаўнікоў якіх-н. вялікіх арганізацый, груп насельніцтва і пад.

  • З. славістаў.

|| прыметнік: з’ездаўскі.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (rv-blr.com)

з’езд

назоўнік | мужчынскі род

Месца, па якім з’язджаюць, спуск.

 • Стромкі з.
Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (rv-blr.com)

з’ездзіць

дзеяслоў | закончанае трыванне

 1. Паехаць куды-н. і, пабыўшы, вярнуцца назад.

  • З. у горад.
  • З. па дровы.
 2. Зрабіць непрыгодным ад частай язды або стаптаць, папсаваць частай яздой.

  • Калёсы зусім з’ездзілі.
  • З. пожню.

|| незакончанае трыванне: з’езджваць.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (rv-blr.com)

з’ехацца

дзеяслоў | закончанае трыванне

 1. Едучы, сустрэцца, сутыкнуцца.

  • З. на ростанях.
 2. Сабрацца ў адно месца, прыехаўшы з розных месц (пра многіх).

  • На вяселле з’ехалася ўся радня.

|| незакончанае трыванне: з’язджацца.

|| назоўнік: з’езд.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (rv-blr.com)

з’ехаць

дзеяслоў | закончанае трыванне

 1. Едучы, спусціцца з чаго-н.

  • З. з гары на санках.
 2. Едучы, павярнуць у бок.

  • З. з дарогі.
 3. Пакінуць якое-н. жыллё, перасяліўшыся (размоўнае).

  • З. з кватэры.
 4. пераноснае значэнне: Ссунуцца з месца, спаўзці; асунуцца ўніз (размоўнае).

  • Шапка з’ехала на патыліцу.
  • У непрытомнасці жанчына з’ехала на зямлю.
  • З’ехаць з глузду (размоўнае — страціць розум, звар’яцець).

|| незакончанае трыванне: з’язджаць.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (rv-blr.com)

з’ява

назоўнік | жаночы род

 1. Тое, у чым выяўляецца сутнасць, а таксама наогул усякае праяўленне чаго-н., падзея, выпадак.

  • Фізічная з.
  • Прыродныя з’явы.
  • Новыя з’явы ў грамадскім жыцці.
 2. У п’есе: частка акта або дзеі, у якой склад дзеючых асоб не мяняецца.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (rv-blr.com)

з’явіцца

дзеяслоў | закончанае трыванне

 1. Прыйсці куды-н. па выкліку, па якой-н. афіцыйнай неабходнасці.

  • З. ў час.
  • З. ў суд.
 2. Прыйсці, прыбыць.

  • Дадому сын з’явіўся позна вечарам.
 3. Узнікнуць, паказацца перад вачамі, паявіцца.

  • На небе з’явіліся першыя зоркі.
 4. Узнікнуць, пачаць існаваць.

  • З’явілася новая думка.
 5. Стаць, зрабіцца чым-н.

  • Прастуда з’явілася прычынай хваробы.
  • З’явіцца на свет — нарадзіцца.

|| незакончанае трыванне: з’яўляцца.

|| назоўнік: з’яўленне.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (rv-blr.com)

з’ядаць

дзеяслоў | незакончанае трыванне

Тое, што і есці (у 1 і 3 знач.).

 • Хутка з. абед.
 • З. многа хлеба.
Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (rv-blr.com)

з’яднаны

прыметнік

Дружны, аднадушны, згуртаваны.

 • З. калектыў.

|| назоўнік: з’яднанасць.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (rv-blr.com)