Руска-беларускі слоўнік НАН Беларусі, 10-е выданне (актуальны правапіс)

Скарачэнні

-ка част.

1. (при повелительном наклонении) ану (ставится в начале предложения); (после гласных) ж; (после согласных) жа; чаще не переводится совсем;

ну-ка, покажи́ ану́, пакажы́;

посмотри́-ка на него́ паглядзі́ на яго́;

да́йте-ка пройти́ да́йце (ж) прайсці́;

2. (при будущем времени — ставится перед глаг.) а, дава́й;

а зае́ду-ка я, в са́мом де́ле, к нему́ а зае́ду (дава́й зае́ду) я, сапраўды́, да яго́.

и́бо част.е́будзь;

когда́-л. калі-не́будзь;

где́-л. дзе-не́будзь.

АСУ́ (автоматизи́рованная систе́ма управле́ния) АСК (аўтаматызава́ная сістэ́ма кірава́ння).

АТС (автомати́ческая телефо́нная ста́нция) АТС нескл., ж. (аўтаматы́чная тэлефо́нная ста́нцыя).

АЭ́С (а́томная электроста́нция) АЭ́С нескл., ж. (а́тамная электраста́нцыя).

Аа́хен г. Аа́хен, -на м.

Абака́н г. Абака́н, -на м.

Абиджа́н г. Абіджа́н, -на м.

Абисси́ния Абісі́нія, -ніі ж.; см. Эфио́пия.

Абу́а́би г. Абу́а́бі нескл., м.