Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Z, z

[zi:]

n. Z's or z's

1) два́ццаць шо́стая, апо́шняя лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) Math. зэт (невядо́мае ў раўна́ньнях)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Zeppelin, zeppelin

[ˈzepəlɪn]

n.

цэпэлі́н -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

zany

[ˈzeɪni]

1.

n., pl. -nies

1) дзіва́к -а́ m., прыдуркава́ты

2) бла́зан -на m.

2.

adj.

прыдуркава́ты, блазнава́ты

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

zeal

[zi:l]

n.

1) запа́л -у m.; стара́ннасьць, дба́йнасьць, руплі́васьць f.

2) энтузія́зм -у m.

3) заўзя́тасьць f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

zealot

[ˈzelət]

n.

1) ру́плівец -ўца m.

2) фана́тык -а m.

3) энтузія́ст -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

zealotry

[ˈzelətri]

n.

заўзя́тасьць f., фанаты́зм -у m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

zealous

[ˈzeləs]

adj.

1) стара́нны, руплі́вы

2) заўзя́ты

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

zebra

[ˈzi:brə]

n.

зэ́бра f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

zenith

[ˈzi:nəӨ]

n.

зэні́т -у m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

zephyr

[ˈzefər]

n.

зэфі́р -у m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)