Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Y, y

[waɪ]

n. Y's, y's

1) два́ццаць пя́тая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту, і́грэк

2) Math. і́грэк (невядо́мае ў раўна́ньнях)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

yacht

[jɑ:t]

1.

n.

я́хта f.

2.

v.i.

пла́ваць я́хтай

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

yachting

[ˈjɑ:ktɪŋ]

1.

n.

1) пла́ваньне я́хтай

2) я́хтавы спорт

2.

adj.

я́хтавы

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

yachtsman

[ˈjɑ:tsmən]

n., pl. -men

яхтсмэ́н -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

yachtsmanship

[ˈjɑ:tsmənʃɪp]

n.

яхтава́ньне n.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

yack

[jæk]

1.

v.i., Sl.

балбата́ць, лапата́ць

2.

n.

балбатня́ f., лапата́ньне n.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

yak

[jæk]

1.

n., Zool.

як -а m.

2.

гл. yack

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

yam

[jæm]

n.

1) трапіка́льная бу́льба

2) гату́нак сало́дкае бу́льбы

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

yank

[jæŋk]

informal, – v.t.

тузану́ць, ірвану́ць; рэ́зка штурхну́ць

- yank out

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

yank out

informal

вы́хапіць, вы́рваць

рыво́к -ўка́ m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)