Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

aey

X, x

[eks]

n., X's, x's

1) два́ццаць чацьве́ртая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) Math. ікс (невядо́мае ў раўна́ньнях)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

xanthous

[ˈzænӨəs]

adj.

1) жо́ўты

2) ры́жы

3) жаўтаску́ры

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

xenon

[ˈzi:nɑ:n]

n. Chem.

ксэно́н -у m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

xerographic

[,zɪrəˈgræfɪk]

adj.

ксэраграфі́чны

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

xerography

[zəˈrɑ:grəfi]

n.

ксэрагра́фія f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

xerophilous

[zɪˈrɑ:fɪləs]

adj.

сухалюбі́вы

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

xerophyte

[ˈzɪrəfaɪt]

n.

сухалюбі́вая расьлі́на (як ка́ктус)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

xerosis

[zɪˈroʊsɪs]

n.

ксэро́з -у m. (ненарма́льная су́хасьць ску́ры, вачэ́й)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

xerox

[ˈzɪrɑ:ks]

v.t.

ксэракапіява́ць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

xylograph

[ˈzaɪləgræf]

n.

дрэвары́т -у m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)