Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

3-D, three-D

[,Өri:ˈdi:]

adj.

стэрэаскапі́чны, у трох вымярэ́ньнях, трохвыме́рны

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

House of Representatives, the House of Representatives

Пала́та Прадстаўніко́ў (ніжэ́йшы вы́барны заканада́ўчы о́рган у Злу́чаных Шта́тах Амэ́рыкі; ніжэ́йшы заканада́ўчы о́рган у Аўстра́ліі, Но́вай Зэля́ндыі, Япо́ніі)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Milky Way, the Milky Way

Мле́чны шлях; Птушы́ная даро́га

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

T, t

[ti:]

n., pl. T's, t's

двацца́тая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Tom, tom

[tɑ:m]

n.

1) кот (саме́ц)

2) саме́ц некато́рых жывёлаў

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Tommy, tommy

[ˈtɑ:mi]

n., pl. -mies

то́мі (мяну́шка брыта́нскага жаўне́ра)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Tropics, tropics

pl.

тро́пікі pl.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

again and again, time after time, time and again

раз за ра́зам, раз-по́раз, неаднаразо́ва

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

ask for it, to ask for trouble

шука́ць бяды́; ле́зьці на ражо́н

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

czar, tsar

[zɑ:r]

n.

цар -а́ m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)