Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

P, p

[pi:]

n., pl. P's or p's

шасна́ццатая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

P.R., p.r.

[,pi:ɑ:r]

(Public Relations)

слу́жба су́вязяў з грама́дзкасьцю

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Pope, pope

[poʊp]

n.

па́па ры́мскі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Popular Front, popular front

Наро́дны Фронт

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

bad sailor, poor sailor

чалаве́к, лёгка пада́тлівы марско́й хваро́бе

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

lay heads together, put heads together

а) ра́іцца, ра́дзіцца

б) рабі́ць змо́ву; кансьпірава́ць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

make water, pass water

мачы́цца, выдзяля́ць мачу́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

p.m.

[,pi:ˈeɪn]

гл. post meridiem

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

pa

[pɑ:]

n., informal

та́та, тат'

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

pabulum

[ˈpæbjələm]

n.

1) е́жа, пажы́ва f.

2) духо́ўная пажы́ва

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)