Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Oh, oh

[oʊ]

1.

interj.

о, ах

O my! or O dear me! — О Бо́жачка!

Oh, what a lie! — О, яка́я мана́!

2.

interj.

О! Ой!

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

by courtesy, of courtesy

празь ве́тлівасьць, дзя́куючы ве́тлівасьці

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

for my part, on the part of me

з майго́ бо́ку, што даты́чыцца мяне́, што да мяне́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

for the most part, on the most part

перава́жна, у бо́льшасьці

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

o

[oʊ]

n. O's or o's.

1) пятна́ццатая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) нуль

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

o'

[ə]

prep.

1) = of

man-o'-war — вае́нны карабе́ль

six o'clock — шо́стая гадзі́на

2) = on

to knock o'the head — уда́рыць па галаве́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

o'clock

[əˈklɑ:k]

= of the clock

What o'clock is it? — Като́рая гадзі́на?

at nine o'clock in the morning — а дзявя́тай гадзі́не ра́ніцы

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

oak

[oʊk]

1.

n.

дуб -а m. (дрэ́ва) дуб, -у m. (драўні́на)

2.

adj.

дубо́вы

oak leaves — дубо́выя лісты

an oak table — дубо́вы стол

an oak grove — дубро́ва f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

oaken

[ˈoʊkən]

adj.

дубо́вы

the old oaken bucket — старо́е дубо́вае вядро́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

oar

[ɔr]

1.

n.

вясло́ n.

to rest on one's oars — пераста́ць працава́ць або́ стара́цца; спачы́ць на ла́ўрах

2.

v.

веслава́ць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)