Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

N, n

[en]

n., pl. N's or n's

1) чатырна́ццатая лі́тара ў анге́льскім альфабэ́це

2) Math. неазнача́льная велічыня́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

atomic fallout, nuclear fallout

ра́дыяакты́ўныя апа́дкі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

nab

[næb]

v. (-bb-) Sl.

1) злаві́ць

2) ца́пнуць, хапану́ць; арыштава́ць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

nag

[næg]

v. (-gg-)

1) дайма́ць каго́, дапяка́ць каму́ папро́камі або́ прыдзі́ркамі, пілава́ць каго́ за што

2) бесьперапы́нна чапля́цца да каго́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

nagger

[ˈnægər]

n.

1) прычэ́па, прыдзі́ра m. & f.

2) бурку́н -а́ m., бурку́ха f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

nagging

[ˈnægɪŋ]

1.

n.

чапля́ньне, бурчэ́ньне, ныцьцё n.

2.

adj.

1) прычэ́плівы, прыдзі́рлівы

2) даку́члівы

nagging pain — ста́лы даку́члівы боль

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

nail

[neɪl]

1.

n.

1) цьвік -а́ m.

2) пазно́гаць -ця, но́гаць -ця m., кі́пець -ця m.

hard as nails —

а) мо́цны; загартава́ны; у до́брай фізычнай фо́рме (пра спарто́ўца)

б) бязьлі́тасны, лю́ты

2.

v.t.

прыбіва́ць цьвіко́м

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

naive

[naɪˈi:v]

adj.

1) наі́ўны, непасрэ́дны прастаду́шны

2) прасьцякава́ты, прастава́ты

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

naivete

[naɪˈi:vəteɪ]

n.

1) наі́ўнасьць, непасрэ́днасьць f.

2) наі́ўны ўчы́нак або́ пыта́ньне

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

naked

[ˈneɪkɪd]

adj.

1) го́лы, аго́лены

а) naked fields — аго́леныя палі́

б) a naked sword — аго́лены ы́няты з но́жнаў) меч

в) naked eye — го́лае (без акуля́раў, мікраско́пу) во́ка

2) чы́сты

the naked truth — чы́стая пра́ўда

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)