Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

L, l

[el]

n., pl. L's or Ls, l's or ls

двана́ццатая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Leftist, leftist

[ˈleftɪst]

n.

ле́вы -ага, лява́к левака́ m., член ле́вай па́ртыі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Lenten, lenten

[ˈlentən]

adj.

1) велікапо́сны

2) по́сны; змро́чны, несьвято́чны

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

give color to, lend color to

дада́ць праўдападо́бнасьць чаму́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

label

[ˈleɪbəl]

1.

n.

нале́пка, накле́йка, этыке́тка f.; ярлы́к -а́ m.

2.

v.t.

1) накле́йваць нале́пкі, рабі́ць на́дпісы

2) Figur. наве́шваць ярлыкі́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

labial

[ˈleɪbiəl]

1.

adj.

губны́

2.

n., Gram.

губны́ зы́чны

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

labor

[ˈleɪbər]

1.

n.

1) пра́ца f.

hard labor — ка́тарга f.

2) coll. працо́ўныя

3) ро́давыя бо́лі

2.

v.i.

ця́жка працава́ць, сі́ліцца

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

labor market

ры́нак пра́цы; по́пыт пра́цы

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

labor union

прафсаю́з

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

laboratory

[ˈlæbərətɔri]

1.

n., pl. -ries

лябарато́рыя f.

2.

adj.

лябарато́рны

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)