Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

at fault, in fault

вінава́ты; няпра́вільны, які ня ма́е ра́цыі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

at the rear of, in the rear of

зза́ду

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

by snatches, in snatches

уры́ўкам; пры́хапкам, пры́хваткам

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

care of, in care of

пад гэ́ткім а́драсам

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

for fun, in fun

дзеля жа́рту, жа́ртам

make fun of or poke fun at — высьме́йваць каго́-што

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

for sport, in sport

жа́ртам, для заба́вы; дзе́ля сьме́ху

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

full sail, in full sail

по́ўным хо́дам

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

i.e.

[,aɪˈi:]

id est

(лац.) г.зн., гэ́та зна́чыць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

ice

[aɪs]

1.

n.

1) лёд -у m.

2) Sl. дыямэ́нты

3) Brit. лёды pl., маро́зіва, маро́жанае n.

4) Sl. ха́бар -у m.

2.

adj.

ледзяны́; лёдавы, лёдзісты (пакры́ты лёдам), абледзяне́лы

3.

v.t.

1) халадзі́ць, ахало́джваць (лёдам)

2) замаро́жваць

3) пакрыва́ць цукро́вай глязу́рай

4.

v.i.

ме́рзнуць, замярза́ць

- break the ice

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

ice age

Geol. ледавіко́вы пэры́яд

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)