Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

D, d

[di:]

n., pl. D's [di:z] d's

1) чацьве́ртая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) Mus. рэ о́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

cast a veil over, draw a veil over

а) апусьці́ць засло́ну

б) затаі́ць не́шта, прыхава́ць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

dab

[dæb]

1.

-bbed, -bbing, – v.

1)

а) лёгка дакрана́цца (мяккі́м або́ во́гкім)

б) прыклада́ць мазь лёгкімі до́тыкамі

2) дзяўбці́, дзёўбаць, біць, удара́ць дзю́баю

3) пакрыва́ць лёгкімі мазка́мі

2.

n.

1) лёгкі до́тык або́ ўда́р

2) дзяўба́ньне n.

3) мазо́к -ка́ m., пля́мка f.а́рбы)

dabs of butter on the plates — мазкі́ ма́сла на тале́рках

4) кры́шачку

just a dab of something — то́лькі кры́шачку чаго́-н.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

dabble

[ˈdæbəl]

v.

1) мача́ць, занура́ць у́кі, но́гі ў ваду́ ці ва́дкасьць), абпы́рскваць, абліва́ць

2) плю́хацца, бо́рсацца (у вадзе́)

3) займа́ццапа-ама́тарску

to dabble at painting — малява́ць па-ама́тарску

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

dabbler

[ˈdæblər]

n.

дылета́нт, ама́тар -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

dad

[dæd]

n., informal

та́та -ы m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

daddy

[ˈdædi]

n., pl. -dies informal

тату́ля, тату́лька, та́тачка -і m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

daffodil

[ˈdæfədɪl]

n.

жо́ўты нарцы́с

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

dagger

[ˈdægər]

1.

n.

1) кінжа́л -а m.

2) Print кры́жык -а m. (знак спасы́лкі)

2.

v.

1) прабіва́ць кінжа́лам

2) абазнача́ць кры́жыкам-спасы́лкай

- at daggers drawn

- look daggers at

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

daily

[ˈdeɪli]

1.

adj.

штодзённы, надзённы

daily paper — штодзённая газэ́та

daily bread — надзённы хлеб

2.

adv.

штодня́, штодзе́нь

3.

n., pl. -lies

штодзённая газэ́та

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)