Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

C, c

[si:]

n., pl. C's, c's

1) трэ́цяя лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) трэ́ці гату́нак

grade C canned fish — ры́бныя кансэ́рвы 3-га гату́нку

3) пасрэ́дна (шко́льная адзна́ка)

4) Mus. до о́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

bear off the palm, carry off the palm

быць перамо́жцам, атрыма́ць па́льму першынства́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

bring to mind, call to mind

напаміна́ць, нага́дваць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

c.o., c/o

скаро́т фра́заў:

1) in care of — праз каго́, пад апе́кай

2) carried over — перане́сена

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

cab

[kæb]

n.

1) таксі́ n., indecl.

2) дро́жкі pl. only.

3) бу́дка машыні́ста або́ шафёра

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

cab rank, cab stand

стая́нка таксі́ або́ рамі́зьнікаў

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

cabal

[kəˈbɑ:l]

1.

n.

1) паліты́чная клі́ка

2) та́йныя пля́ны, змо́ва, інтры́га f.

2.

v.i.

твары́ць клі́ку, рабі́ць змо́ву

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

caballer

[kəˈbɑ:lər]

n.

інтрыга́н -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

cabana

[kəˈbænə]

n.

1) кабі́нка на пля́жы

2) бу́дка, ха́тка f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

cabaret

[ˈkæbəreɪ]

n.

кабарэ́ n., indecl.

а) рэстара́н з эстра́днымі вы́ступамі

б) эстра́дны вы́ступ у кабарэ́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)