Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Y, y

[waɪ]

n. Y's, y's

1) два́ццаць пя́тая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту, і́грэк

2) Math. і́грэк (невядо́мае ў раўна́ньнях)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

YMCA

[,waɪemsi:ˈeɪ]

(Young Men's Christian Association)

Аб'е́днаньне Хрысьція́нскае Мужчы́нскае Мо́ладзі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

YWCA

[,waɪ,dʌbəlju:,si:ˈeɪ]

(Young Women's Christian Association)

Аб'е́днаньне Хрысьція́нскае Жано́чае Мо́ладзі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Yahveh

[ˈjɑ:veɪ]

n.

Яго́ва -ы m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Yakut

[jəˈku:t]

n., pl. -kuts

1) яку́т -а m., яку́тка f.

2) яку́цкая мо́ва

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Yank

[jæŋk]

n., adj., Sl.

гл. Yankee

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Yankee

[ˈjæŋki]

n.

я́нкі indecl.

1) жыха́р паўно́чных шта́таў ЗША

2) жыха́р Но́вай Англіі

3) амэрыка́нец

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Yiddish

[ˈjɪdɪʃ]

n.

і́дыш -у m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

You are quite welcome, You are welcome

Калі́ ла́ска; Няма́ за што (адка́з на падзя́ку)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Yours truly

1) Шчы́ра Ваш (у канцы́ ліста́, пе́рад по́дпісам)

2) informal ваш слуга́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)