Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

X ray

[ˈeksreɪ]

1.

v.

прасьве́чваць, рабі́ць зды́мкі або́ лячы́ць рэнтге́наўскімі про́мнямі

2.

adj.

рэнтге́наўскі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

X, x

[eks]

n., X's, x's

1) два́ццаць чацьве́ртая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) Math. ікс (невядо́мае ў раўна́ньнях)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

X-rated

[ˈeks,reɪtəd]

adj.

1) дазво́лены то́лькі для даро́слых (фільм)

2) informal

а) парнаграфі́чны

б) бру́дны (мара́льна)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Xerox

[ˈzɪrɑ:ks]

n.

ксэ́ракс -а m., ксэрако́пія f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Xmas

[ˈkrɪsməs]

n., informal Christmas

Каля́ды pl. on f f ly

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)