Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

V, v

[vi:]

n., pl. V's, v's

1) два́ццаць друга́я лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) V-падо́бная фо́рма

3) ры́мская лі́чба пяць

4) знак перамо́гі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

VCR

[,vi:si:ˈɑ:r]

(Video Cassette Recorder)

ві́дэамагнітафо́н

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Valentine's Day

Дзень Сьвято́га Валянты́на

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Valhalla

[vælˈhælə]

n.

Валга́ла f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Vandals

ванда́лы

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Venetian

[vəˈni:ʃən]

adj.

вэнэцыя́нскі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Venetian blind

жалюзі́ indecl.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Venezuelan

[,vənəˈzweɪlən]

1.

adj.

вэнэсуэ́льскі

2.

n.

вэнэсуэ́лец -льца m., вэнэсуэ́лка f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Venus

[ˈvi:nəs]

n.

Вэнэ́ра f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Vesper

Вячэ́рняя зо́рка

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)