Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

U, u

[ju:]

n., pl. U's or Us

1) два́ццаць пе́ршая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) не́шта, што ма́е фо́рму лі́тары U

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

U-boat

[ˈju:boʊt]

n.

няме́цкая падво́дная ло́дка

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

U-turn

[ˈju:tɜ:rn]

n.

разваро́т -у m. (а́ўтам); паваро́т на 180 гра́дусаў

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

U.K., United Kingdom

Задзіно́чанае Карале́ўства (Англіі, Шатля́ндыі, Валіі й Паўно́чнай Ірля́ндыі)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

U.N., UN

[,ju:ˈen]

гл. United Nations

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

UFO

[,ju:efˈoʊ]

n., pl. UFO's or UFOs (Unidentified Flying Object)

неапазна́ны лята́ючы аб'е́кт(НЛА); лята́ючая тале́рка

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

UNRRA

[ˈʌnrə]

(United Nations Relief and Rehabilitation Administration)

Адміністра́цыя Аддзе́лу Дапамо́гі й Рэгабіліта́цыі пры Аб'е́днаных На́цыях

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

USSR

[,ju:esesˈɑ:r]

(Union of Soviet Socialist Republics)

СССР

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Ukrainian

[juˈkreɪniən]

1.

adj.

украі́нскі

2.

n.

1) украі́нец -ца m., украі́нка f.

2) украі́нская мо́ва

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Uniate

[ˈju:niət]

1.

n.

вунія́т, унія́т -а m., вунія́тка, унія́тка f.

2.

adj.

вунія́цкі, унія́цкі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)