Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Libra, Scales

pl.

Ша́лі pl. only (сузо́р'е і знак задыя́ку)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

S, s

[es]

n., pl. S's, s's

дзевятна́ццатая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Sabbath

[ˈsæbəӨ]

1.

n.

дзень малі́твы і адпачы́нку; ша́бас -у m., субо́та f. (у юдэ́яў); нядзе́ля f. (у хрысьція́наў)

2.

adj.

субо́тні; нядзе́льны

a Sabbath meal — нядзе́льная, сьвято́чная е́жа

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Sacred College

Сьвяшчэ́нная кале́гія (кардына́льская кале́гія, яка́я абіра́е ры́мскага па́пу)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Salvadorean

[,sælvəˈdɔrɪən]

1.

adj.

сальвадо́рскі

2.

n.

сальвадо́рац -ца m., сальвадо́рка f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Salvation Army

А́рмія Збаўле́ньня

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Santa, Santa Claus

[ˈsæntə,klɔz]

n.

Сьвяты́ Мікала́й, Са́нта Клаўс; Дзед Маро́з

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Sardinian

[sɑ:rˈdɪniən]

1.

adj.

сарды́нскі

2.

n.

1) сарды́нец -ца m., жыха́р абто́ку Сарды́ніі

2) сарды́нская мо́ва

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Satan

[ˈseɪtən]

n.

Шата́н -а m., сатана́-ы́ m., д'я́бал -ла m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Satanic, satanic

[səˈtænɪk]

adj.

1) шата́нскі, сатані́нскі, сатані́чны, д'я́бальскі

2) ве́льмі злы, ліхі́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)