Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

L, l

[el]

n., pl. L's or Ls, l's or ls

двана́ццатая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Labor Day

Дзень пра́цы (сьвя́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Lamentations

Bibl.

плач Ерамі́і

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Latin

[ˈlætən]

1.

n.

лаці́нская мо́ва, лаці́на f.

2.

adj.

1) лаці́нскі

Latin peoples — рама́нскія наро́ды

2) ры́ма-каталі́цкі

3) лаці́наамэрыка́нскі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Latin American

n. лацінаамэрыка́нец -ца m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Latin-American

adj. лаці́наамэрыка́нскі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Latvian

[ˈlætviən]

1.

adj.

латы́скі, латві́йскі

2.

n.

1) латы́ш -а́ m., латы́шка f.

2) латы́ская мо́ва

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

League of Nations

Лі́га На́цыяў

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Lebanese

[,lebəˈni:z]

1.

adj.

ліба́нскі

2.

n.

ліба́нец -ца m., ліба́нка f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Leftist, leftist

[ˈleftɪst]

n.

ле́вы -ага, лява́к левака́ m., член ле́вай па́ртыі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)