Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

J, j

[dʒeɪ]

n., pl. J's, j's

дзяся́тая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

January

[ˈdʒænjueri]

1.

n., pl. -aries

сту́дзень -я m.

2.

adj.

сту́дзеньскі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Japanese

[,dʒæpəˈni:z]

1.

adj.

япо́нскі

2.

n., pl. -nese

1) япо́нец -ца m., япо́нка f.

2) япо́нская мо́ва

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Jersey

[ˈdʒɜ:rzi]

n., pl. -seys

джэрзі́йская паро́да каро́ваў

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Jesuit

[ˈdʒeʒuət]

n.

езуі́т -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Jesuitical

[,dʒeʒuˈɪtɪkəl]

adj.

езуі́цкі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Jew

[dʒu:]

n.

жыд -а, гэбра́й, габрэ́й, яўрэ́й -я m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Jewish

[ˈdʒu:ɪʃ]

adj.

жыдо́ўскі, гэбра́йскі, габрэ́йскі, яўрэ́йскі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

John

[dʒɑ:n]

n.

Ян, Іва́н -а m.

St. John's Eve — Купа́льле n.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Judgement Day, The Last Judgment

дзень стра́шнага су́ду, су́дны дзень

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)