Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

G, g

[dʒi:]

n., pl. G's, g's

1) сёмая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) Mus. соль о́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

G.C.F., g.c.f., gcf, greatest common factor

найбо́льшы агу́льны мно́жнік

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

G.C.M., g.c.m., gcm, greatest common measure

найбо́льшы агу́льны дзе́льнік

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Gael

[geɪl]

n.

1) шатля́ндзкі го́рац

2) шатля́ндзкі (радзе́й ірля́ндзкі) кельт

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Gaelic

[ˈgeɪlɪk]

1.

adj.

1) ке́льцкі

2) ірля́ндзкі

2.

n.

1) шатля́ндзкая мо́ва

2) ірля́ндзкая мо́ва

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Galaxy

[ˈgæləksi]

n.

Мле́чны Шлях, Птушы́ная Даро́га

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Gallic

[ˈgælɪk]

adj.

1) га́льскі (пра культу́ру, мо́ву га́лаў)

2) га́льскі, францу́скі

Gallic wit — францу́ская дасьці́пнасьць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Garter

[ˈgɑ:rtər]

n. Order of the Garter

Ордэн Падвя́зкі (найстарэ́йшы ры́царскі о́рдэн у Вялікабрыта́ніі)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Gaul

[gɔl]

n.

1) Га́лія f.

2) гал -а m., жы́хар старажы́тнае Га́ліі

3) францу́з -а m.

4) Фра́нцыя f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Gaulish

[ˈgɔlɪʃ]

1.

adj.

га́льскі (культу́ра)

2.

n.

га́льская мо́ва

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)