Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

F, f

[ef]

n., pl. F's, f's

1) шо́стая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) найніжэ́йшая шко́льная адзна́ка е́льмі дрэ́нна)

3) Mus. фа о́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Far East

Далёкі Ўсхо́д

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Feast of Tabernacles

ку́чкі, суко́т (юдэ́йскае сьвя́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

February

[ˈfebjueri]

1.

n., pl. -aries

лю́ты -ага m.

2.

adj.

лю́таўскі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Finn

[fɪn]

n.

фін -а m., фі́нка f., жыха́р Фінля́ндыі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Finnish

[ˈfɪnɪʃ]

1.

adj.

фі́нскі

2.

n.

фі́нская мо́ва

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Finno-Ugrian

[,fɪnoʊˈju:griən]

1.

adj.

фі́на -вуго́рскі

2.

n.

фі́на -вуго́рская сям'я́ мо́ваў

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Finno-Ugric

[,fɪnoʊˈju:grɪk]

гл. Finno-Ugrian

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

For shame!

Со́рамна!

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

French

[frentʃ]

1.

adj.

францу́скі

French language — францу́ская мо́ва

2.

n.

1) францу́зы coll.

2) францу́ская мо́ва

to speak French — гавары́ць па-францу́ску

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)