Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

E, e

[i:]

n.,pl. E's, e's [i:z]

1) пя́тая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) Mus. мі о́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Easter

[ˈi:stər]

n.

Вялі́кдзень -адня m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Eden

[ˈi:dən]

n.

1) рай -ю m., эдэ́мскі сад (біблі́йны)

2) стан ідэа́льнага шча́сьця

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Egyptian

[ɪˈdʒɪpʃən]

1.

adj.

1) эгі́пэцкі

2) Obsol. цыга́нскі

2.

n.

1) эгіпця́нін -а m., эгіпця́нка f., pl. эгіпця́не

2) мо́ва старажы́тных эгіпця́наў

3) Obsol. цыга́н -а́ m., цыга́нка f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Eminence

высо́каправяле́бнасьць ы́тул кардына́ла)

Your Eminence — Ва́шая Высо́каправяле́бнасьць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

English

[ˈɪŋglɪʃ]

1.

adj.

анге́льскі, англі́йскі

2.

n.

1) анге́льцы coll., англіча́не

2) анге́льская мо́ва

in English — па-анге́льску

English-speaking — англамо́ўны

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

English Canadian

кана́дзец (-ка) анге́льскага пахо́джаньня

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Englishman

[ˈɪŋglɪʃmən]

n., pl. -men

анге́лец -ьца m., англіча́нін -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Englishwoman

[ˈɪŋglɪʃ,wʊmən]

n., pl. -women

анге́лька, англіча́нка f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Enlightenment

[ɪnˈlaɪtənmənt]

n.

эпо́ха Асьве́тніцтва

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)