Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

D, d

[di:]

n., pl. D's [di:z] d's

1) чацьве́ртая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) Mus. рэ о́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Dane

[deɪn]

n.

датча́нін -а m., датча́нка f., датча́не pl.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Danish

[ˈdeɪnɪʃ]

1.

adj.

да́цкі

2.

n.

1) да́цкая мо́ва

2) да́цкае пе́чыва

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Dark Ages

сярэдняве́чча, сярэ́днія вякі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Darwinism

[ˈdɑ:rwɪn,ɪzəm]

n.

дарвіні́зм -у m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

December

[dɪˈsembər]

n.

сьне́жань -ня m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Defeat on defeat discouraged them

Няўда́ча за няўда́чай зьнеахво́чвала іх

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Democrat

ся́бра Дэмакраты́чнае па́ртыі ў ЗША

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Derby

парцаля́на, вырабля́ная ў Дэ́рбі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Diesel engine, Diesel motor

ды́зэль -рухаві́к, ды́зэль-мато́р

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)