Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

C, c

[si:]

n., pl. C's, c's

1) трэ́цяя лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) трэ́ці гату́нак

grade C canned fish — ры́бныя кансэ́рвы 3-га гату́нку

3) пасрэ́дна (шко́льная адзна́ка)

4) Mus. до о́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Cabinet

Brit. кабінэ́т міні́страў

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Cabinet meeting

пасе́джаньне кабінэ́ту

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Cabinet minister

ся́бра брыта́нскага кабінэ́ту

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Caesar

[ˈsi:zər]

n.

1)

а) Цэ́зар (імя́)

б) цэ́зар -а m.ы́тул)

2) імпэра́тар -а, ке́сар -а m

3) аўтакра́т -а, дыкта́тар -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Caesarean operation, Caesarean section

ке́сарава сячэ́ньне

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Caesarean, Caesarian

[sɪˈzeriən]

adj.

1) Цэ́зараў

2) цэ́сарскі

the Caesarean succession — цэ́сарскае насту́пства паса́ду

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Caledonian

[,kælɪˈdoʊniən]

1.

adj., Poet.

шко́цкі

2.

n.

шкот -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Calvary

[ˈkælvəri]

n.

Гальго́та f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Cambodian

[kæmˈboʊdiən]

1.

adj.

камбаджы́йскі

2.

n.

жыха́р Камбо́джы

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)