Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

B, b

[bi:]

n. B's, b's

1) друга́я лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) другі́ гату́нак

grade B apples — я́блыкі друго́га гату́нку

3) шко́льная адзна́ка “до́бра”

to get a B in Belarusian — атрыма́ць до́бра зь белару́скае мо́вы

4) Mus. сі о́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

B.A., BA

[,bi:ˈeɪ]

гл. Bachelor of Arts

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

B.C., BC

[,bi:ˈsɪ:]

(Before Christ)

да Хрыста́, да нараджэ́ньня Хрысто́вага, да на́шае э́ры

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

BDR

[,bi:,di:ˈɑ:r]

(Belarusian Democratic Republic)

БНР

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

BSSR

[,bi:esesˈɑ:r]

(Belarus(i)an Soviet Socialist Republic)

БССР

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Babylon

[ˈbæbəlɑ:n]

n.

Бабілён -у m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Babylonian

[,bæbɪˈloʊniən]

1.

adj.

бабілёнскі

2.

n.

бабілёнец -ца m., бабілёнка f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Bacchus

[ˈbækəs]

n.

1) Myth. Ба́хус -а m. (бог віна́)

2) віно́ n. або́ гарэ́лка f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Bachelor

n.

1) бакаля́ўр -а m.

2) ступе́нь бакаля́ўра

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Bachelor of Arts

бакаля́ўр гуманіта́рных наву́каў

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)