Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Adventist

[ˈædventɪst]

1.

n.

адвэнты́ст -а m., адвэнты́стка f.

2.

adj.

адвэнты́сцкі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Aeschylean

[,eskəˈli:ən]

adj.

Эсхі́лаў

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Aeschylus

[ˈeskələs]

n.

Эсхі́л -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Aesculapius

[,eskjəˈleɪpɪəs]

n.

1) Эскуля́п -а m.ы́мскі бог мэдыцы́ны й лячэ́ньня)

2) мэ́дык -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Aesop

[ˈi:sɑ:p]

n.

Эзо́п -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Aesopian

[,i:ˈsoʊpiən]

adj.

Эзо́паў, эзо́паўскі

a fable in the Aesopian style — ба́йка ў эзо́паўскім сты́лі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Afghan

[ˈæfgən]

1.

n.

1) афга́нец -ца m., афга́нка f.

2) пушту́ (адна́ зь дзьвю́х гало́ўных мо́ваў Афганіста́ну)

2.

adj.

афга́нскі

- Afghan hound

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Afghan hound

афга́нскі хорт

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

African

[ˈæfrɪkən]

1.

adj.

афрыка́нскі

2.

n.

афрыка́нец -а m., афрыка́нка f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Afrikaans

[,æfrɪˈkɑ:ns]

n.

афрыка́нс о́ва)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)