Нямецка-беларускі слоўнік (М. Кур'янка, 2006, правапіс да 2008 г.)

=arm

паўсуф. прыметнікаў, указвае на адсутнасць у прадмета той ці іншай уласцівасці ці прыкметы: blútarm малакро́ўны

=bar

суфікс прыметнікаў, указвае на:

1) наяўнасць чаго-н.: frúchtbar урадлі́вы

2) прыдатнасць, магчымасць выкарыстання з пэўнай мэтай: éssbar ядо́мы i г.д.

=chen

суф. назоўнікаў, утварае памяншальныя назоўнікі ніякага роду: Häuschen n -s, - до́мік

=erei

суф. назоўнікаў ж.р. утварае назвы дзеянняў і стану, часцей за ўсё з ацэнкай пагарды, насмешкі: Spieleréi балаўство́

=ern

суф. прыметнікаў, указвае на матэрыял, з якога зроблена рэч: stählern стальны́, сталёвы

=fach

паўсуф. колькасных лічэбнікаў, з дапамогай якога ўтвараюцца словы са значэннем колькасці разоў: dréifach трохразо́вы, трайны́, патро́йны

=fertig

паўсуф. прыметнікаў, указвае на падрыхтаванасць да чаго-н.: díenstfertig паслу́жлівы

=frei

паўсуф. прыметнікаў, указвае на адсутнасць у прадмета той ці іншай прыкметы ці ўласцівасці: féhlerfrei без памы́лак

=heit

суф. назоўнікаў жан. роду, утварае назвы якасцей, уласцівасцей, стану: Beschéidenheit f - сці́пласць

=in

суф. назоўнікаў жан. роду, утварае:

1) назвы асоб жан. полу ад назваў асоб муж. полу: Fréundin сябро́ўка

2) назвы самак жывёл: Wölfin ваўчы́ца