Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

ф,

1. Дваццаць трэцяя літара беларускага алфавіта, якая мае назву «эф» і ўжываецца пераважна ў словах іншамоўнага паходжання.

2. Глухі, губна-зубны, шчылінны зычны гук.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

фа, нескл., н.

Чацвёрты гук музычнай тамы, а таксама нота, якая абазначае гэты гук.

[Іт. fa.]

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

фаб...

Першая састаўная частка складаных слоў, якая адпавядае па значэнню слову «фабрычны», напрыклад: фабком, фабзаўком.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

фабзавуч, ‑а, м.

Школа фабрычна-заводскага вучнёўства пры прадпрыемстве, якая рыхтуе рабочых масавых прафесій. [Ігнат Ладуцька] працаваў на вялікім станкабудаўнічым заводзе, дзе раней скончыў фабзавуч. Лынькоў.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

фабзавучнік, ‑а, м.

Разм. Вучань школы фабрычна-заводскага вучнёўства.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

фабзаўком, ‑а, м.

Выбарны орган пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі фабрыкі ці завода; фабрычна-заводскі камітэт.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

фабзаўкомавец, ‑маўца, м.

Разм. Член, работнік фабзаўкома.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

фабзаўкомаўскі, ‑ая, ‑ае.

Які мае адносіны да фабзаўкома.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

фабком, ‑а, м.

Выбарны орган пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі фабрыкі; фабрычны камітэт. Фабком выдзеліў грошы для набыцця музычных інструментаў. «Маладосць».

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

фабкомаўскі, ‑ая, ‑ае.

Які мае адносіны да фабкома.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)