Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (1977-84, правапіс да 2008 г.)

Скарачэнні
 • МарксКарл Маркс: Да крытыкі палітычнай эканоміі, 1952; Капітал. Крытыка палітычнай эканоміі, 1953.
 • ЭнгельсФрыдрых Энгельс: Анты-Дзюрынг, 1952; Паходжанне сям’і, прыватнай уласнасці і дзяржавы, 1970.
 • ЛенінУ. І. Ленін: Творы. Пераклад з 4‑га рус. выд., тт. 2, 3—1953; 4, 6, 8, 10—1954; 13, 14—1955; 17—1950; 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31—1951.
 • БрэжнеўЛ. І. Брэжнеў: Пяцьдзесят гадоў вялікіх перамог сацыялізма, у яго кн.: Ленінскім курсам, т. 2, 1973; Вернасць ідэям Леніна, справе камунізма — залог усіх нашых перамог, у яго кн.: Ленінскім курсам, т. 2, 1973; Справаздача Цэнтральнага Камітэта КПСС і чарговыя задачы партыі ў галіне ўнутранай і знешняй палітыкі, у кн.: Матэрыялы XXV з’езда КПСС, 1976.
 • КасыгінА. М. Касыгін: Асноўныя напрамкі развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1976–1980 гады, у кн.: Матэрыялы XXV з’езда КПСС, 1976.
 • МазураўК. Т. Мазураў: Справаздачны даклад Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Беларусі, 1961.
 • МашэраўП. М. Машэраў: Аб пяцідзесяцігоддзі Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. «Звязда», 1972, 16 сн., № 292; Справаздачны даклад Цэнтральнага Камітэта КПБ XXVIII з’езду Камуністычнай партыі Беларусі, у кн.: Матэрыялы XXVIII з’езда Камуністычнай партыі Беларусі, 1976; Аб задачах партыйных арганізацый рэспублікі. «Звязда», 1976, 18 ліст., № 272.
 • КісялёўЦ. Я. Кісялёў: Аб праекце ЦК КПСС да XXV з’езда партыі «Асноўныя напрамкі развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1976–1980 гады», у кн.: Матэрыялы XXVIII з’езда Камуністычнай партыі Беларусі, 1976. Г. Кісялёў: З думай пра Беларусь, 1966; Загадка беларускай «Энеіды», 1971; Паплечнік Каліноўскага, 1976.
 • Канстытуцыя СССРКанстытуцыя (Асноўны закон) Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, 1977.
 • Канстытуцыя БССРКанстытуцыя (Асноўны закон) Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, 1975.
 • Праграма КПССПраграма Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, 1967.
 • Статут КПСССтатут Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, 1967.
 • АгняцветЭдзі Агняцвет: Госць з далёкай зямлі, 1958; Падарожнік, 1969; Піянерская гама, 1970; Жаданне, 1971; Краіна маленства, 1975; Мы сур’ёзныя, мы вясёлыя, 1976; Выбр. тв., т. 1–2, 1976.
 • АдамовічАлесь Адамовіч: Шлях да майстэрства, 1958; Культура творчасці, 1959; Беларускі раман, 1961; Маштабнасць прозы, 1972; Хатынская аповесць, 1976; Здалёк і зблізку, 1976.
 • АдамчыкВячаслаў Адамчык: Свой чалавек, 1958; Млечны шлях, 1960; Міг бліскавіцы, 1965; Дзень ранняй восені, 1974.
 • А. АлександровічАндрэй Александровіч: Шчаслівая дарога, 1958; Падарунак дзеткам-малалеткам, 1960; Зб. тв., т. 1–2, 1963; Вершы, 1970; Галубінае крыло, 1976.
 • С. АлександровічСцяпан Александровіч: Старонкі братняй дружбы, 1960; Ад роднае зямлі, 1962; Незабыўнымі сцежкамі, 1962; Па слядах паэтычнай легенды, 1965; Далёкія зарніцы, 1967; Гісторыя і сучаснасць, 1968; Пуцявіны роднага слова, 1971; Тут зямля такая..., 1974.
 • АлексютовічМікалай Алексютовіч: Скарына, яго дзейнасць і светапогляд, 1958.
 • АлешкаАнтон Алешка: Раніца, 1949; Іх першых вітае сонца, 1957; Пяць сутак, 1959; Над намі мільён вышыні, 1965; Дарогі без слядоў, 1969.
 • АляхновічУладзімір Аляхновіч: Палескія навелы, 1970; Ля самага небасхілу, 1973.
 • АнісаўСяргей Анісаў: З гісторыі камсамольскага падполля Заходняй Беларусі, 1958; За волю і шчасце народа, 1959; Крутымі шляхамі, 1960; У змаганні гартаваліся, 1975.
 • АнічэнкаУ. Анічэнка: Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі. 1969; Марфалогія ўсходнеславянскіх моў, 1973.
 • АношкінІван Аношкін: Лішні мінус, 1959; Старыя знаёмыя, 1963; Навічок, 1966; Алёнчын сакрэт, 1969.
 • АрабейЛідзія Арабей: Хвядос Шынклер. Жыццё і творчасць, 1959; Калібры, 1960; Мера часу, 1962; Экзамен, 1964; На струнах буры, 1967; Сярод ночы, 1968; Іскры ў папялішчы, 1970; Мне трэба ехаць, 1974; Выбранае, 1975.
 • АрочкаМікола Арочка: Не ўсе лугі пакошаны, 1958; Ветраломная паласа, 1962; У птушынай вёсцы, 1964; Хай расце маладая таполя, 1964; Крылатае семя, 1967; Кветкі бяссмертніка, 1972; Галоўная служба паэзіі, 1974.
 • АсіпенкаАлесь Асіпенка: Лёд растае, 1958; Подых кветак і працы, 1960; Дарога ў даль, 1962; Абжыты кут, 1964; Вогненны азімут, 1966; Жыта, 1968; Парогі, 1973; Непрыкаяны маладзік, 1974.
 • А. АстапенкаАлесь Астапенка: Дзень маёй Радзімы, 1952; Сэрца спявае, 1960; Выпрабаванне, 1974.
 • З. АстапенкаЗмітрок Астапенка: Выбранае, 1957; Выбранае, 1968.
 • АстрэйкаАнатоль Астрэйка: Прыгоды дзеда Міхеда, 1956; Слуцкі пояс, 1964; Бацька мой, Нёман, 1961; Выбр. тв., т. 1–2, 1970; Цвіціце, верасы!, 1975.
 • АўрамчыкМікола Аўрамчык: Пярэдні край, 1949; Дружба, 1950; Шляхамі дружбы, 1952; Ключы жураўліныя, 1960; Сустрэча былых канагонаў, 1963; Універсітэцкі гарадок, 1967; Агледзіны, 1969; Радовішча, 1976.
 • БагдановічМаксім Багдановіч: Зб. тв., т. 1–2, 1968.
 • БагунМіхась Багун: Выбранае, 1961.
 • БажкоАлесь Бажко: Перад вераснем, 1959; Карвіга пакідае хутар, 1961; Позняе ворыва, 1963; Татры, 1964; Суладдзе, 1975.
 • БандарынаЗінаіда Бандарына: Ой, рана на Івана..., 1956; Лясныя госці, 1960.
 • БандарчыкВ. Бандарчык: Гісторыя беларускай этнаграфіі XIX ст., 1964; Гісторыя беларускай этнаграфіі. Пачатак XX ст., 1970; Гісторыя беларускай савецкай этнаграфіі, 1972.
 • БарадулінРыгор Барадулін: Маладзік над стэпам, 1959; Рунець, красаваць, налівацца!, 1961; Мех шэрых, мех белых, 1963; Нагбом, 1963; Дойны конь, 1965; Красавік, 1965; Неруш, 1966; Адам і Ева, 1968; Лінія перамены дат, 1969; Вяртанне ў першы снег, 1972; Рум, 1974; Балада Брэсцкай крэпасці, 1975; Свята пчалы, 1975.
 • БаранавыхСымон Баранавых: Калі ўзыходзіла сонца, 1957; Пастка, 1958; Дзве аповесці, 1967.
 • БарашкаІлары Барашка: Блізкія далі, 1959.
 • БарстокМ. Барсток: Віднейшы беларускі дзіцячы пісьменнік Янка Маўр, 1958; Вывучэнне творчасці Кузьмы Чорнага ў школе, 1959; Адзінства і разнастайнасць сучаснай беларускай паэзіі, 1973; Максім Багдановіч у школе, 1974.
 • БарысенкаВ. Барысенка: Францішак Багушэвіч і праблема рэалізму ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя, 1957.
 • БачылаАлесь Бачыла: Подых вясны, 1950; Зоры вясеннія, 1954; Яснае світанне, 1958; Юнацтва, 1959; Калючая ружа, 1962; Асенняя аповесць, 1965; Дарыце цюльпаны, 1966; Снежная балада, 1968; Дарогамі Максіма, 1971; Тры багіні, 1973; Вершы, 1974.
 • «Беларусь»часопіс «Беларусь».
 • БеразнякПампей Беразняк: Стэпы наросхрыст, 1963; Вогненны танк, 1967.
 • БечыкВ. Бечык: Свет жывы і блізкі, 1974.
 • БірылаМ. Бірыла: Беларускія антрапанімічныя назвы ў іх адносінах да антрапанімічных назваў іншых славянскіх моў, 1963; Беларуская антрапанімія. Уласныя імёны, імёны-мянушкі, імёны па бацьку, прозвішчы, 1966; Беларуская антрапанімія. Прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікі, 1969.
 • БітэльПятро Бітэль: Замкі і людзі, 1968.
 • Бічэль-ЗагнетаваДанута Бічэль-Загнетава: Дзявочае сэрца, 1961; Нёман ідзе, 1964; Запалянкі, 1967; Перапёлка, 1968; Грыб-парасон, 1969; Дзічка, 1971; Рыжая палянка, 1971; Ты — гэта ты, 1976.
 • БлатунСымон Блатун: Раўнавага, 1968; Радаслоўнае дрэва, 1970.
 • БроўкаПятрусь Броўка: Выбр. тв., 1951; Калі зліваюцца рэкі, 1956; Зб. тв., т. 1–2, 1957; А дні ідуць, 1962; Зб. тв., т. 1–4, 1965— 1966; Вершы і паэмы, 1966; Заўсёды з Леніным, 1967; Між чырвоных рабін, 1969; Калі ласка, 1972; І ўдзень і ўночы..., 1974; Разам з камісарам, 1974.
 • БрыльЯнка Брыль: У Забалоцці днее, 1951; Дзеля сапраўднай радасці, 1952; Светлае ранне, 1954; На Быстранцы, 1955; Вачыма друга, 1956; Пачатак сталасці, 1957; Надпіс на зрубе, 1958; Зб. тв., т. 1–2, 1960; Працяг размовы, 1962; Птушкі і гнёзды, 1964; Жменя сонечных промняў, 1965; Вітраж, 1972.
 • БугаёўДзмітрый Бугаёў: Шчодрае сэрца пісьменніка, 1963; Паэзія Максіма Танка, 1964; Уладзімір Дубоўка, 1965; Максім Гарэцкі, 1968; Шматграннасць, 1970; Зброяй сатыры, зброяй праўды, 1971.
 • БуйлоКанстанцыя Буйло: Май, 1965; Выбранае, 1968; У бляску зор, 1968; Роднаму краю, 1973.
 • БулыкаА. Булыка: Развіццё арфаграфічнай сістэмы старабеларускай мовы, 1970.
 • БураўкінГенадзь Бураўкін: Майская просінь, 1960; Дыханне, 1966; Вершы, 1969; Жніво, 1971; Тры старонкі з легенды, 1971; Выток, 1974; Тры казкі пра Зая, 1974.
 • БыкаўВасіль Быкаў: Жураўліны крык, 1960; Трэцяя ракета.— Здрада, 1962; Альпійская балада, 1964; Адна ноч, 1965; Сотнікаў.— Абеліск, 1972; Выбр. тв., т. 1–2, 1974; Воўчая зграя, 1975.
 • БяганскаяЯдвіга Бяганская: Далёка на Поўначы, 1954; Жэнеў галубок, 1958; Сустрэча з морам, 1962; Зосіна зорачка, 1965; Кожны марыць стаць Калумбам, 1968.
 • БядуляЗмітрок Бядуля: Выбр. тв., 1947; Зб. тв., т. 1–4, 1951–1953; Казкі, 1956.
 • БялевічАнтон Бялевіч: Выбр. тв., т. 1–2, 1968–1969; З Дуброўкі краіна відна, 1974; А ў бары, бары, 1974; Сонцам заручоныя, 1975; Партызанскі рыбачок, 1976.
 • БярозкінРыгор Бярозкін: Паэзія праўды, 1958; Кніга пра паэзію. Выбранае, 1974.
 • БяспалыЗмітро Бяспалы: Лясныя хітруны, 1969; У лясной каморы, 1972; Мядзведзеў пачастунак, 1976.
 • ВаданосаўМікола Ваданосаў: Аднагодкі, 1959; Пабярэжцы, 1960; Пераломнае лета, 1961; Надзеі і здзяйсненні, 1963; Здарэнне на Сцюдзёнцы, 1967; Адзінай маці сыны, 1968; Двайная памылка, 1969; Пад чужым паролем, 1971.
 • ВаласевічЭдуард Валасевіч: Вершы і байкі, 1954; Залатая рыбка, 1957; Камар-званар, 1959; 3 хворай галавы на здаровую, 1961; Соль, 1962; Горкі мёд, 1967; На вясёлай хвалі, 1967; Казёл адпушчэння, 1968.
 • ВасілевічАлена Васілевіч: Шляхі-дарогі, 1950; Блізкія знаёмыя, 1954; Заўтра ў школу, 1956; Сябры, 1958; Апавяданні, 1959; Падслухала сэрца, 1960; Калінавая рукавічка, 1963; Расці, Ганька, 1966; Доля знойдзе цябе, 1968; Пісар страявой часці, 1969; Новы свет, 1970; Пачакай, затрымайся, 1973; Адно імгненне, 1974.
 • ВасілеўскаяГаліна Васілеўская: Маланка ўначы, 1963; Малюнак на снезе, 1969; Я еду на вярблюдзе, 1970.
 • ВасілёкМіхась Васілёк: Выбраныя вершы, 1950; Выбраныя творы, 1955; Зоры над Нёманам, 1963.
 • ВасілёнакЯўген Васілёнак: Зялёныя агні, 1954; Прызванне, 1956; Выпадковы прыпынак, 1957; Розныя дарогі, 1957; Каралеўскі гамбіт, 1959; Тацяна Ларына, 1964; Вячэрняя размова, 1968; Забыты вензель, 1970; На перагоне, 1973.
 • «Весці»часопіс «Весці АН БССР».
 • ВірняЛявон Вірня: Індык на курорце, 1960.
 • ВіткаВасіль Вітка: Вавёрчына гора, 1952; Вернасць, 1953; Буслінае лета, 1958; Ружа і штык, 1958; Паверка, 1961; Зайчык-вадалаз, 1962; Дударык, 1964; Азбука Васі Вясёлкіна, 1965; Казкі, 1968; Выбр. тв., т. 1–2,1973; Хто памагае сонцу, 1975.
 • ВішнеўскіМікола Вішнеўскі: Скарб зямлі, 1951.
 • «Вожык»часопіс «Вожык».
 • А. ВольскіАртур Вольскі: Маленькім сябрам, 1955; Дзедаў госць, 1958; Водбліскі далёкіх маякоў, 1958; За лясамі дрымучымі, 1961; Далёкія і блізкія прычалы, 1962; Чарнічка, 1964; Дабрата, 1966; Выратавальны круг, 1974; А куды падаўся дождж, 1974.
 • В. ВольскіВіталі Вольскі: Цудоўная дудка. — Несцерка, 1951; У лясах над Бярозай, 1955; Месяц за месяцам. Каляндар беларускай прыроды, 1956; На бабровых азёрах, 1957; Чайкі над Нараччу, 1959; Родны край, 1901; П’есы, 1962; Афрыканскае падарожжа, 1963; Старонкі нашай гісторыі, 1966; Падарожжа па краіне беларусаў, 1968; Палессе, 1971; Кніга падарожжаў. 1971.
 • ВышынскіМіхась Вышынскі: Вокны ўначы, 1969; На павароце, 1973.
 • ВялюгінАнатоль Вялюгін: На подступах, 1952; Дзіцячы сад, 1954; На зоры займае, 1958; Насцеж, 1960; Адрас любві, 1964; Вецер з Волгі, 1968; Выбр. тв., т. 1–2, 1973; Верасовы ўзятак, 1974.
 • ВярбаВера Вярба: Вочы вясны, 1962; Белыя пісьмы, 1967; Пралеска, 1968; Высакосны год, 1969; Сіняя бухта, 1975; Выбранае, 1976.
 • ВярцінскіАнатоль Вярцінскі: Песня пра хлеб, 1962; Тры цішыні, 1966; Чалавечы знак, 1968; Выбранае, 1973; З’яўленне, 1975; Час першых зорак, 1976.
 • ГавеманА. Гавеман: Лес, 1964.
 • ГалавачПлатон Галавач: Зб. тв., т. 1–3, 1958.
 • ГаліноўскаяНіна Галіноўская: Давайце пазнаёмімся, 1962; Лясная зарадка, 1965; Размова сняжынак, 1968; Кніжчыны сябры, 1975.
 • ГалубокУладзіслаў Галубок: П’есы, 1968.
 • ГамолкаМікола Гамолка: Б’юць куранты, 1950; Добры дзень, школа!, 1953; Лета ў Калінаўцы, 1956; Шосты: акіян, 1959; Шлях адкрыты, 1960.
 • ГарбукВісарыён Гарбук: Не шукаю спакою, 1963; Алачка-забывалачка, 1964; На маім акне, 1966; Незнарок і знарок, 1969; Хто такія мы, 1973.
 • ГаркушаІ. Гаркуша: Глебазнаўства, 1955.
 • ГартныЦішка Гартны: Сокі цаліны, т. 1–2, 1957–1958; Выбраныя апавяданні, 1962; Вершы, 1967.
 • ГарэцкіМаксім Гарэцкі: Выбранае, 1960; Віленскія камунары, 1965; Выбр. тв., т. 1–2, 1973.
 • ГаўрукЮрка Гаўрук: Іскры з крэменя, 1969.
 • ГаўрусёўСцяпан Гаўрусёў: Паходныя кастры, 1955; На грэбнях хваль, 1959; Шчодрасць, 1962; Ураган, 1966; Профіль веку, 1969; Пераклічка, 1973.
 • ГаўрылкінЛеанід Гаўрылкін: Рукі не здрадзяць, 1963; Прашу звольніць мяне, 1965; Пакінутая на досвітку, 1970; Не магу без цябе, 1975.
 • ГілевічНіл Гілевіч: Прадвесне ідзе па зямлі, 1959; Неспакой, 1961; Да новых венікаў, 1963; Зялёны востраў, 1963; Бальшак, 1965; Дождж-грыбасей, 1966; Перазовы, 1967; Лісце трыпутніку, 1968; 3 клопатамі пра песні народа, 1970; А дзе ж тая крынічанька, 1972; Як я вучыўся жыць, 1974; Запаветнае, 1975; Паэтыка беларускай народнай лірыкі, 1975; Актавы, 1976.
 • Гіст. лекс. бел. мовыГістарычная лексікалогія беларускай мовы, 1970.
 • Гіст. бел. літ. мовыІ. Крамко, А. Юрэвіч, А. Яновіч: Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, ч. II, 1968.
 • Гіст. бел. сав. літ.Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, т. 1, 1965; т. 2, 1966.
 • ГлебкаПятро Глебка: Размова аб шчасці, 1948; Пад сцягам перамог, 1952; Выбр. тв., 1952; У тыя дні, 1957; Прывітанне Радзіме, 1961; Вобразы роднай краіны, 1964; Зб. тв., т. 1–3, 1969–1971; Пытанні гісторыі, філалогіі, мастацтва, 1975; Вершы, 1975.
 • ГолубЮрка Голуб: Гром на зялёнае голле, 1969; Дрэва навальніцы, 1973; Векапомнае поле, 1976.
 • Грамадзянскі кодэкс БССРГрамадзянскі кодэкс Беларускай ССР, 1965.
 • Грамадзянскі працэсуальны кодэкс БССРГрамадзянскі працэсуальны кодэкс Беларускай ССР, 1965.
 • ГраматыкаГраматыка беларускай мовы, т. 1,1962; т. 2, 1966.
 • ГрамовічІван Грамовіч: Да ясных вышыняў, 1952; У лесе, на палянцы, 1957; Рына-Марына, 1958; Сонца скрозь воблакі, 1964; Выбранае, 1968; Далі сабе слова, 1970.
 • ГрамыкаМіхайла Грамыка: Выбранае, 1967; Каля тэрасы, 1975.
 • ГрахоўскіСяргей Грахоўскі: Дзень нараджэння, 1958; Ад вясны да вясны, 1959; Чаканне, 1960; Сёння і заўтра, 1961; Табе зайздросціць сонца, 1963; Памяць, 1965; Гарыць касцёр, 1966; Які вялікі дзень, 1966; Тры вымярэнні, 1967; Рудабельская рэспубліка, 1967; Вершы, 1968; Паэма дарог, 1970; Гарачае лета, 1974; Ранні снег, 1975; Зазімак, 1976.
 • ГрачанікаўАнатоль Грачанікаў: Магістраль, 1964; Круглая плошча, 1971; Грыбная пара, 1973; Начная змена, 1975.
 • ГроднеўМікола Гроднеў: За бацькоўскім парогам, 1960; Цяжкае шчасце, 1963; Вясна была, 1968; Што скажуць людзі, 1975.
 • ГрынчыкМ. Грынчык: Максім Багдановіч і народная паэзія, 1963; Аркадзь Куляшоў, 1964; Фальклорныя традыцыі ў беларускай дакастрычніцкай паэзіі, 1969; Шляхі беларускага вершаскладання, 1973.
 • ГубарэвічКастусь Губарэвіч: П’есы, 1969.
 • ГурлоАлесь Гурло: Выбраныя творы, 1950; Вершы, 1953.
 • ГурскіІлья Гурскі: У агні, 1952; У вялікай дарозе, 1958; Родная дарога, 1961; Вецер веку, 1974.
 • ДадзіёмаўУладзімір Дадзіёмаў: Над Нёманам, 1957; Людзі вялікай будоўлі, 1960; Белазерскі дзённік, 1963.
 • ДайлідаВіктар Дайліда: Вясна, хлопцы, вясна, 1966; Была вайна..., 1969.
 • ДайнекаЛеанід Дайнека: Галасы, 1969; Начныя тэлеграмы, 1974; Бацькава крыніца, 1976.
 • ДалідовічГенрых Далідовіч: Дажджы над вёскай, 1974; Цяпло на першацвет, 1976.
 • ДамашэвічУладзімір Дамашэвіч: Заклінаю ад кулі, 1960; Між двух агнёў, 1963; Абуджэнне, 1968; Порахам пахла зямля, 1975.
 • ДанілевічВасіль Данілевіч: Запявалы, 1959.
 • ДаніленкаМіхась Даніленка: Майская навальніца, 1959; Зачараваны гарлачык, 1961; На вуліцы Сонечнай, 1963; Наваселле, 1964; Наш дом, 1971; Запаветны акіян, 1972; Маці Мар’я, 1976.
 • ДарожныСяргей Дарожны: Выбраныя вершы, 1966.
 • ДзенісевічА. Дзенісевіч: Арлінае племя, 1970.
 • ДзеружынскіАвяр’ян Дзеружынскі: Цуды ёсць на свеце, 1960; Калінавы цвет, 1961; Каласок, 1975.
 • ДзюбайлаП. Дзюбайла: Беларускі раман аб Вялікай Айчыннай вайне, 1964; Праблемы стылю ў сучаснай беларускай прозе, 1973; Сучасная беларуская проза, 1975.
 • ДзяргайСяргей Дзяргай: Вачыма будучыні, 1953; Крэмень аб крэмень, 1958; Цешча, 1959; Чатыры стыхіі, 1962; Свята ў будзень, 1964; Выбранае, 1967; Вершы, 1974.
 • ДубковаТ. Дубкова: Беларуская сімфонія, 1974.
 • ДубоўкаУладзімір Дубоўка: Выбр. тв., 1959; Мілавіца, 1964; Выбр. тв., т. 1–2, 1965; Жоўтая акацыя, 1967; Казкі, 1968; Ганна Алелька, 1969; Пялёсткі, 1973; Залатыя зярняты, 1975.
 • ДуброўскіІгнат Дуброўскі: Зямля маладзее, 1952; Радня, 1954; Светлы шлях, 1959; Паўз самыя вокны, 1961; Зямныя вузлы, 1967; Да долі чалавечай, 1970.
 • ДударАлесь Дудар: Выбр. тв., 1959.
 • ДудоПятро Дудо: Першы салют, 1958.
 • ДуксаМар’ян Дукса: Крокі, 1972; Станцыя, 1974; Прыгаршчы суніц, 1976.
 • ЕрмаловічЯкуб Ермаловіч: Над Бярозай, 1960; Душа чалавека, 1962; Родная зямля, 1967.
 • ЖаўрукАлесь Жаўрук: Выбранае, 1960.
 • ЖукАлесь Жук: Асеннія халады, 1972; Паляванне на старых азёрах, 1975.
 • ЖураўскіА. Жураўскі: Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, 1967; За родныя хаты, 1974.
 • ЖурбаЯнка Журба: Выбр. тв., 1950; Сонечная раніца, 1955; Ясныя шляхі, 1959; Светлыя дні, 1959.
 • ЖылкаУладзімір Жылка: Вершы, 1970.
 • ЖычкаХведар Жычка: Піфагоравы штаны, 1961: Зброю бяруць сыны, 1964; Росныя лілеі, 1965; Паспелі суніцы, 1966; Дзе растуць бяссмертнікі, 1967; Настой, 1968; Букет вяргіняў, 1970; Мая вуліца, 1970; Абеліск, 1973.
 • ЗалескіА. Залескі: Падарожжа ў суровае мінулае, 1960; У чым шкоднасць каталіцызму, 1960.
 • ЗарыцкіАляксей Зарыцкі: Вершы і паэмы, 1952; Залатое дно, 1955; Праз бурныя дарогі, 1957; Размова з сэрцам, 1961; Вяртанне на Зямлю, 1966; Выбр. тв. т. 1–2, 1969; Мая асяніца, 1973; Пераклічка гадоў, 1974.
 • ЗарэцкіМіхась Зарэцкі: Сцежкі-дарожкі, 1959; Вязьмо, 1962; Пачатак шчасця, 1975.
 • ЗасімМікола Засім: Выбранае, 1960.
 • ЗвонакАлесь Звонак: Табе адной, 1957; Навальніца будзе, 1960; Запаветнае, 1961; Россып, 1967; Неспакойныя сэрцы, 1973; Прадчуванне, 1974.
 • «Звязда»газета «Звязда».
 • ЗубВалянцін Зуб: Таямнічы надпіс, 1953; Злавацца не трэба, 1961.
 • ЗуёнакВасіль Зуёнак: Любіць прыроду — любіць Радзіму, 1962; Працай славіцца чалавек, 1963; Вясёлы калаўрот, 1965; Крэсіва, 1966; Крутаяр, 1969; Будзем сілы набірацца, 1974; Нача, 1975.
 • ІвашынВ. Івашын: Янка Купала, 1953.
 • ІверсАнатоль Іверс: З пройдзеных дарог, 1970.
 • ІгнаценкаРыгор Ігнаценка: Урок у лесе, 1965; Ластаўчына затока, 1967; Рабчыкі спяваюць, 1970; Дзе матылькі зімуюць, 1974; Бярозавы шэпт, 1976.
 • ІпатаваВольга Іпатава: Ліпеньскія навальніцы, 1973; Снягурка, 1974; Парасткі, 1976.
 • КаваленкаВ. Каваленка: Пошукі і здзяйсненні, 1963; Давер, 1967; Вытокі. Уплывы. Паскоранасць, 1975; З пазіцый сучаснасці, 1975; Прага духоўнасці, 1975.
 • КавалёўПавел Кавалёў: Каб шчасліва жыць, 1953; Апавяданні, 1956; Сярод людзей калгасных, 1959; Лёнька Гром, 1961; Сонца ў вокны, 1962; Малы мужчына, 1966; Падзенне Хвядоса Струка, 1967; Павер, кахаю, 1969.
 • КавалюкАўгіння Кавалюк: Маўклівыя скарбы, 1966; Кропля бурштыну, 1974.
 • КавальВасіль Каваль: Выбранае, 1959; Следапыты, 1961.
 • КазекаЯнка Казека: З невычэрпных крыніц, 1958; Беларуская байка, 1960; Кандрат Крапіва, 1976; Няходжанай дарогай, 1973; Голас часу, 1975.
 • КазлоўВ. Казлоў: Людзі асобага складу, 1958.
 • КалачынскіМіхась Калачынскі: Прыпар, 1956; Сосны і дзюны, 1960; Гронка рабіны, 1964; Лясныя казкі, 1967; Паясы, 1968; За палямі, за лясамі, 1969; Выбр. тв., т. 1–2, 1971; Докшыцкі каравай, 1974; Кніга дружбы, 1975.
 • І. КалеснікІван Калеснік: Белыя каштаны, 1959; Пяць сузор’яў, 1963; Калі разам мы, 1967; Юнацтва, 1975.
 • У. КалеснікУладзімір Калеснік: Паэзія змагання, 1959; Час і песні, 1962; Зорны спеў, 1975.
 • КалінаКлаўдзія Каліна: Хлопчык Пакідайчык, 1970; Забароненая песня, 1971; Каляровыя месяцы, 1975.
 • КалюгаЛукаш Калюга: Ні госць ні гаспадар, 1974.
 • КамейшаКазімір Камейша: Восеньскія позвы, 1969; Мембрана, 1972; Нектар, 1974; Гаёўка, 1975.
 • КандрусевічАркадзь Кандрусевіч: Чарпак Вялікай Мядзведзіцы, 1969.
 • КапусцінАляксандр Капусцін: Суд ідзе, 1959; Суд вырашыў, 1975; Белыя гусі лета прарочаць, 1976; Покліч сэрца, 1976.
 • КапыловічМікола Капыловіч: Скрозь жывуць людзі, 1968.
 • КарамазаўВіктар Карамазаў: Падранак, 1968; Па талым снезе, 1973; Спіраль, 1974.
 • КараткевічУладзімір Караткевіч: Матчына душа, 1958; Вячэрнія ветразі, 1960; Блакіт і золата дня, 1961; Хрыстос прызямліўся ў Гародні, 1966; Каласы пад сярпом тваім, 1968; Мая Іліяда, 1969; Чазенія, 1970; Вока тайфуна, 1974.
 • КаржанеўскаяГ. Каржанеўская: На мове шчасця, 1973.
 • КарпаўУладзімір Карпаў: Па шляху сталасці, 1952; За годам год, 1957; Вясеннія ліўні, 1961; Нямігі крывавыя берагі, 1962; Сотая маладосць, 1975.
 • КарпюкАляксей Карпюк: Дзве сасны, 1958; Мая Гродзеншчына, 1960; Данута, 1960; Пушчанская адысея, 1964; Вершалінскі рай, 1974.
 • КаршукоўЯўген Каршукоў: У дарогу, 1963; Сустрэча, 1969; Змоўшчыкі, 1975.
 • КарызнаУладзімір Карызна: Край мой сінявокі,. 1963; Жураўліны досвітак, 1969; Святло ліўня, 1972; На сяле ў бабулі, 1975.
 • КірэенкаКастусь Кірэенка: Любоў і дружба, 1955; Вясна-красна, 1956; Светлая хваля, 1959; Сад піянерскі, 1960; Зялёнае рэха, 1962; Смага, 1962; Жывыя ідуць наперад, 1964; Урачыстая песня, 1965; Цёплая радуга, 1966; Ручаіны шукаюць ракі, 1967; Прысяга, 1969; Выбр. тв., т. 1–2, 1969; Слухайце ластавак, 1974.
 • КірэйчыкІван Кірэйчык: Пялёсткавы бераг, 1969.
 • КлімковічМіхась Клімковіч: Адплата, 1952; Уся ўлада Саветам!, 1957; Зб. тв., т. 1–2, 1959.
 • КлышкаАнатоль Клышка: Права на верш, 1967; У лясах Белавежы, 1975.
 • КляўкоГенадзь Кляўко: Абветраныя далягляды, 1962; Сто крокаў, 1967; Прыстань, 1974.
 • КляшторныТодар Кляшторны: Залатое вязьмо, 1960; Выбр. вершы, 1970.
 • КобецРыгор Кобец: Піражкі з чырвонцамі, 1966; Гута, 1970.
 • КозелІван Козел: Папараць-кветка, 1959; Над хвалямі Серабранкі, 1963.
 • КоласЯкуб Колас: Дрыгва, 1946; Паэмы, 1946; На ростанях, 1955; Зб. тв., т. 1–7. 1952: Зб. тв., т. 1–12, 1961–1964.
 • КонанУ. Конан: Развіццё эстэтычнай думкі на Беларусі (1917–1934), 1968.
 • КорбанУладзімір Корбан: Гарачая прыпарка, 1959; Дзе гэта вуліца, 1961; Да цешчы на бліны, 1963; Свінні ў рэпе, 1968; Шклянка чаю, 1970.
 • КорзунМікола Корзун: Жывы куток, 1962; Віця Сітніца, 1964.
 • КоршакАляксей Коршак: Апаленыя пялёсткі, 1963.
 • КрапіваКандрат Крапіва: Драматычныя творы, 1951; Зб. тв., т. 1–3, 1956; Зб. тв., т. 1–4, 1963; Пучок жыгучкі, 1973.
 • КраўчанкаУсевалад Краўчанка: Падарунак, 1950; Жыта красуе, 1951; Вясна на Палессі, 1952; Крыгаход, 1957; Тэорыя імавернасці, 1958; Зорка Венера, 1960; Злачынства ля Зялёнай тоні, 1961; Над хвалямі Прыпяці, 1964; Дзве сяброўкі, 1975.
 • КрывіцкіА. Крывіцкі: Наша родная мова, 1964.
 • Крымінальна-працэсуальны кодэкс БССРКрымінальна-працэсуальны кодэкс Беларускай ССР, 1961.
 • КудравецАнатоль Кудравец: На зялёнай дарозе, 1968; Раданіца, 1971; Дзень перад святам, 1975.
 • КудраўцаўІван Кудраўцаў: Кузьма Чорны, 1962.
 • КулакоўскіАляксей Кулакоўскі: Новыя сустрэчы, 1950; Хораша ўзыходзіць сонца, 1952; Расстаёмся ненадоўга, 1955; Незабыўнае рэха, 1956; Да ўсходу сонца, 1957; Тут я жыву..., 1960; Сустрэчы на ростанях, 1962; Першае чаканне, 1965; Расце мята пад акном, 1966; Сцежкі зведаныя і нязведаныя, 1974.
 • КуляшоўАркадзь Куляшоў: На сотай вярсце, 1945; Прыгоды цымбал, 1945; Выбр. вершы і паэмы, 1948; Камуністы, 1949; Толькі ўперад, 1950; Выбр. тв., 1951; Новае рэчышча, 1951; Граніца, 1954; Грозная пушча, 1956; Зб. тв., т. 1–2, 1957; Зб. тв., т. 1–4, 1967; Сасна і бяроза, 1970; Хуткасць, 1976.
 • КупалаЯнка Купала: Выбр. тв., 1952; Драматычныя творы, 1952; Вершы і паэмы, 1958; Зб. тв., т. 1–6, 1961–1963.
 • КуртоЯўген Курто: Над ярам, 1966; Лясны ўрок, 1973; Насустрач жыццю, 1974.
 • КусянкоўМікола Кусянкоў: Жывіца, 1966; Без прывалу, 1969.
 • КухараўСцяпан Кухараў: Незабыўныя сустрэчы, 1959; Ад вашага карэспандэнта, 1966; Бацькавічы, 1974.
 • КучарАлесь Кучар: Аб мастацкай прозе, 1961; Над Дзвіной, Нямігай, Віліяй, 1962; Аблічча часу, 1971.
 • ЛазарукМ. Лазарук: Беларуская паэма ў другой палавіне XIX — пачатку XX стагоддзя, 1970.
 • ЛарчанкаМіхась Ларчанка: Па шляху рэалізму, 1959; Славянская супольнасць, 1963; Яднанне братніх літаратур, 1974.
 • ЛеткаІван Летка: Тры крокі ад сонца, 1967; Тры верасні, 1970; Грамы на зімоўцы, 1974.
 • «ЛіМ»газета «Літаратура і мастацтва».
 • ЛісА. Ліс: Браніслаў Тарашкевіч, 1966; Мікола Шчакаціхін, 1968; Пётра Сергіевіч, 1970; Купальскія песні, 1974.
 • ЛіхадзіеўскіСцяпан Ліхадзіеўскі: Берасцянка жывых трывог, 1962; Вянкі камунарам, 1974.
 • ЛобанМікола Лобан: Іркуцянка, 1953; На парозе будучыні, 1964; Гарадок Устронь, 1970.
 • ЛойкаАлег Лойка: Задуменныя пералескі, 1961; Як Тоня рэха шукала, 1962; Дарогі і летуценні, 1963; Блакітнае азерца, 1965; Максім Багдановіч, 1966; Каб не плакалі кані, 1967; Сустрэчы з днём сённяшнім, 1968; Дзівасіл, 1969; Беларуская паэзія пачатку XX ст., 1972; Шчырасць, 1973; Пачуцці, 1976.
 • ЛосьЕўдакія Лось: Хараство, 1965; Пацеркі, 1966; Яснавокія мальвы, 1967; Вянцы зруба, 1969; Травіца брат-сястрыца, 1970; Перавал, 1971; Галінка з яблыкам, 1973; Дванаццаць загадак, 1974; Лірыка, 1975.
 • ЛужанінМаксім Лужанін: Святло Радзімы, 1952; Моваю сэрца, 1955; Прасторы, 1958; Хто робіць пагоду, 1960; Выбр. тв., т. 1–2, 1961; Вачыма часу, 1964; Колас расказвае пра сябе, 1964; Дванаццаць вячорных вогнішчаў, 1968; Збор твораў, т. 1–3, 1968–1970; Росы на коласе, 1973; Рэпартаж з рубцом на сэрцы, 1973; Прага крыла, 1974; Як нараджаўся новы свет, 1975; Людзі, птушкі, прастор, 1976.
 • ЛукшаВалянцін Лукша: Гарады нараджаюцца сёння, 1964; Наша, Полацкая прафесія, 1966; Атава, 1969; Дзесяць дарог да чароўнага, 1970; Споведзь, 1973; Зялёная бальніца, 1974.
 • ЛупсякоўМікола Лупсякоў: Дружба, 1952; Чырвоны бераг, 1954; Паядынак, 1957; Дняпроўская чайка, 1957; У вераб’іную ноч, 1958; Ля пераправы, 1959; Прырэчча, 1961; Я помню, 1964; На берагах Дняпра, 1966; Выбр. тв., 1968; На вірах, 1974; Міхалаў дуб, 1974.
 • ЛуфераўМ. Луфераў: Кузьма Чорны, 1960.
 • ЛушчыцкіІ. Лушчыцкі: Нарысы па гісторыі грамадска-палітычнай і філасофскай думкі ў Беларусі ў другой палавіне XIX в., 1958.
 • ЛынькоўМіхась Лынькоў: Астап, 1944; Векапомныя дні, 1951; Выбр. тв., 1952; За акіянам, 1962; Зб. тв., т. 1–4, 1967–1968; Апавяданні, 1974.
 • ЛычЛ. Лыч: Адраджэнне і развіццё чыгуначнага транспарту Беларускай ССР, 1976.
 • ЛявонныЮрка Лявонны: Выбранае, 1960.
 • ЛяпёшкінУладзімір Ляпёшкін: Ранішнія росы, 1961; Рупнасць, 1966; Роднае, 1970; Вусце, 1973.
 • ЛяўданскіУладзімір Ляўданскі: Адкрыццё сезону, 1960; На беразе ракі, 1962; Ноч над Нёманам, 1969.
 • МаеўскіВасіль Маеўскі: На чыстую ваду, 1962; Розум у партфелі, 1968; Прамой наводкай, 1974.
 • МайхровічС. Майхровіч: Янка Лучына, 1952; Максім Багдановіч, 1958; Янка Брыль, 1961.
 • МакаёнакАндрэй Макаёнак: Камедыі, 1961; Выбачайце, калі ласка!, 1968; Зацюканы апостал, 1971; П’есы, 1974.
 • МакальПятрусь Макаль: Вятрам насустрач, 1958; За лясамі дрымучымі, 1961; Круглы стол, 1964; Хлопчык будзіць сонца, 1966; Акно, 1967; Вершы, 1968; Дай вады, калодзеж!, 1974; Дотык да зямлі, 1975.
 • А. МакарэвічА. Макарэвіч: Сатыра Кандрата Крапівы, 1962; Кароткі літаратуразнаўчы слоўнік, 1969.
 • В. МакарэвічВасіль Макарэвіч: Вогненная камета, 1963; Мерыдыяны і паралелі, 1966; Лясныя вандраванні, 1967; Ліставей, 1971; Вечнае дрэва, 1974.
 • «Маладосць»часопіс «Маладосць».
 • МальдзісА. Мальдзіс: Творчае пабрацімства, 1966; Падарожжа ў XIX стагоддзе, 1969; Таямніцы старажытных сховішчаў, 1974.
 • МаляўкаМікола Маляўка: Едуць маразы, 1966; Жалеза, 1970; Лотаць, 1973.
 • МаракоўВалерый Маракоў: Лірыка, 1959.
 • МарціновічАркадзь Марціновіч: Водгулле, 1963; Чырвоныя ветразі, 1965; Неадкрыты востраў, 1966; Прасека, 1967; Панарама, 1970; Няхай ідзе дождж, 1973; Выбранае, 1974.
 • МасарэнкаАлесь Масарэнка: На бабровых тонях, 1971; Журавіны пад снегам, 1976.
 • МатрунёнакА. Матрунёнак: Школа юнага рыбалова, 1960; Для цікаўных, 1964; Псіхалагічны аналіз у сучасным беларускім рамане, 1972; Псіхалагічны аналіз і станаўленне беларускага рамана, 1975.
 • МатэвушаўВасіль Матэвушаў: Магілёўскі шоўк, 1957; Зорны шлях, 1959; Сярэбраная кладка, 1965; Начны дождж, 1969; Крынічны луг, 1976.
 • МаўзонАркадзь Маўзон: Канстанцін Заслонаў, 1949; У бітве вялікай, 1958; Выбр. п’есы, 1964; Куды ідзеш, Сяргей?, 1967; П’есы, 1974.
 • МаўрЯнка Маўр: Палескія рабінзоны, 1951; Аповесці і апавяданні, 1954; Зб. тв., т. 1–2, 1960.
 • МацкевічЮ. Мацкевіч: Марфалогія дзеяслова ў беларускай мове, 1959.
 • МацяшНіна Мацяш: Агонь, 1970; Удзячнасць, 1973; Два браты і сякера, 1975.
 • МашараМіхась Машара: Урачыстасць, 1952; Выбр. тв., 1958; Ад родных аселіц, 1959; Мая азёрная краіна, 1962; Крэсы змагаюцца, 1966; Сонца за кратамі, 1968; Лукішкі, 1970; Ішоў дваццаты год, 1973; Старонкі летапісу, 1975; І прыйдзе час, 1975.
 • МележІван Мележ: Гарачы жнівень, 1948; Мінскі напрамак, 1952; Блізкае і далёкае, 1954; У гарах дажджы, 1957; Што ён за чалавек, 1961; Людзі на балоце, 1962; Подых навальніцы, 1966; Зб. тв., т. 1–6, 1969–1971; Жыццёвыя клопаты, 1975; Белыя вішні і яблыні, 1976.
 • МехаўУладзімір Мехаў: Сцяг над рэўкомам, 1958; Станцыя паблізу Тамбова, 1964; Добры вечар, камбат, 1970; Старадаўняя гравюра, 1974.
 • МікулічБарыс Мікуліч: Выбранае, 1959.
 • МіровічЕўсцігней Міровіч: П’есы, 1957.
 • МіськоПавел Місько: Калодзеж, 1967; Гаспадыні свайго лёсу, 1968; Падарожжа ў калгас, 1970; Зямля ў нас такая, 1971; Калянае лісце, 1974; Мора Герадота, 1976.
 • МоркаўкаАркадзь Моркаўка: Гады як ветразі, 1969.
 • МуравейкаІван Муравейка: Песня над палямі, 1955; Пра работу і ляноту, 1960; Сняжынкі-смяшынкі, 1962; Сем колераў вясёлкі, 1965; Лясное возера, 1970; Мы таксама падрасцём, 1971.
 • МурашкаРыгор Мурашка: Сын, 1957; Салаўі святога Палікара, 1967.
 • МушынскіМ. Мушынскі: Беларуская крытыка і літаратуразнаўства, 20–30‑я гг., 1975.
 • МыслівецВалянцін Мыслівец: Дубы не маўчаць, 1967; Мае заводчыкі, 1969; Гарачая сталь, 1971; Рабочыя людзі, 1973; Крылаты канвеер, 1975.
 • МядзёлкаП. Мядзёлка: Сцежкамі жыцця, 1974
 • МяжэвічУладзімір Мяжэвіч: Медунічкі, 1966; Лясныя знаходкі, 1969; Землякі, 1969; Яны былі першымі, 1970.
 • НавуменкаІван Навуменка: Семнаццатай вясной, 1957; Хлопцы-равеснікі, 1958; Вайна каля Цітавай копанкі, 1959; Верасы на выжарынах, 1960; Сасна пры дарозе, 1962; Бульба, 1964; Таполі юнацтва, 1966; Янка Купала. 1967; Вецер у соснах, 1967; Вераніка, 1968; Якуб Колас, 1968; Сорак трэці, 1974.
 • НаўроцкіАлесь Наўроцкі: Неба ўсміхаецца маланкаю, 1962; Гарачы снег, 1968; Валун, 1976.
 • НепачаловічЯнка Непачаловіч: Мера любві, 1958; Позні паром, 1967.
 • НікановічМікола Нікановіч: Летнім днём, 1960.
 • НовікаўІван Новікаў: Дзесяць тыдняў у Злучаных Штатах Амерыкі, 1958; Палескае золата, 1959; Руіны страляюць ва ўпор, 1962; Дарогі скрыжаваліся ў Мінску, 1964; Тварам да небяспекі, 1968; Да світання блізка, 1975.
 • НядзведскіУладзіслаў Нядзведскі: Вясновыя барозны, 1958; Сто братоў і сясцёр, 1960; Запрашэнне, 1960; Хлопцы з другога корпуса, 1964; Начная пагоня, 1966; Размова з адсутнымі, 1969.
 • НяхайРыгор Няхай: Навальнічнае рэха, 1958; Сарочы лес, 1966; Як расцвітае кветка, 1968; Шлях на Эльбу, 1976.
 • ПалескіВячаслаў Палескі: Калі зацвітаюць сады, 1950; П’есы, 1976.
 • ПалітыкаД. Палітыка: Янка Купала — перакладчык, 1959.
 • ПалтаранВера Палтаран: Ключы ад сезама, 1967; Дзівасіл, 1974
 • ПалуянУ. Палуян: Беларуская сялянска-рабочая грамада, 1967.
 • ПальчэўскіАлесь Пальчэўскі: Родныя берагі, 1958; Беражанкі, 1958; Ты не адзін, 1960; Жнівеньская раніца, 1963; Данеўцы — нашы знаёмыя, 1965; Мора на камені, 1966; Былі ў маці сыны, 1968; Таемная крушня, 1969; Тайна аднаго звяна, 1970; Запознены пасаг, 1973; Выбр. тв., т. 1–2, 1975.
 • ПанізнікСяргей Панізнік: Кастры Купалля, 1967; Палявая пошта, 1972; Крона надзеі, 1975.
 • ПанчанкаПімен Панчанка: Шырокі свет, 1955; Зб. тв., т. 1–2, 1959; Нью-Йоркскія малюнкі, 1960; Тысяча небасхілаў, 1962; Зб. тв., т. 1–3, 1967–1971; Патрыятычная песня, 1970; Выбранае, 1975.
 • ПарахневічМіхась Парахневіч: Мы майструем самалёт, 1963; Толікаў гай, 1965; Дзядзька Толя — трактарыст, 1968; Грыбны дождж, 1969; Зара-зараніца, 1975.
 • ПаслядовічМакар Паслядовіч: Цёплае дыханне, 1948; Па воўчых сцежках, 1958; Мяцежнае сэрца, 1959; З табою побач, 1960; Зб. тв., т. 1–2, 1961; Салігорскае дзіва, 1963; Зялёны канверт, 1964; Наравісты Пегас, 1968; Аповесці. Апавяданні, 1970.
 • ПаўлаўУладзімір Паўлаў: Далягляд, 1964; Светацені, 1967; Пажарніца, 1968; Годы нашы — птушкі, 1970; Ад агню і мяча, 1973; Сонца купаецца, 1976.
 • ПаўловічАльберт Паўловіч: Выбранае, 1975.
 • ПеркінН. Перкін: Шляхі развіцця беларускай савецкай літаратуры 20–30 гг., 1960; Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае ў літаратуры, 1971.
 • ПестракПіліп Пестрак: Сустрэнемся на барыкадах, 1954; Лясная песня, 1958; Камень, 1960; Серадзібор, 1963; Сярод чаротаў, 1963; Зб. тв., т. 1–4, 1969–1971.
 • ПетрашкевічАлесь Петрашкевіч: П’есы, 1976.
 • «Полымя»часопіс «Полымя».
 • «Помнікі»часопіс «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі».
 • ПранузаПаўлюк Прануза: Мае землякі, 1957; Добры дожджык, 1960; Я вясну малюю, 1962; Калі верыш, 1963; Дзе вясны пачатак, 1965; Родныя мясціны, 1968; Ручаёк, 1969; Непаўторнасць, 1974.
 • ПрокшаЛеанід Прокша: Кантроль сумлення, 1963; След вядзе за мяжу, 1965; Ці варта было жаніцца, 1968; Не ў тым поездзе, 1971; Стрэлы над ярам, 1974; За Добрыцай-рэчкай, 1975.
 • Прырода БеларусіВ. Дзяменцьеў, А. Шкляр, О. Якушка: Прырода Беларусі, 1959.
 • ПрыходзькаПятро Прыходзька: Пасля развітання, 1958; Цёплы каравай, 1960; Вішнёвы агонь, 1963; Сустрэча з маленствам, 1967; Сонца раней узышло, 1967; Калінавыя зоры, 1969.
 • ПташнікаўІван Пташнікаў: Зерне падае не на камень, 1959; Чакай у далёкіх Грынях, 1962; Лонва, 1965; Сцяпан Жыхар са Сцешыц, 1966; Тартак, 1968; Мсціжы, 1972; Найдорф, 1976.
 • ПушчаЯзэп Пушча: На Бабрыцы, 1960; Вершы і паэмы, 1960; Пачатак легенды, 1963.
 • ПшыркоўЮ. Пшыркоў: Трылогія Якуба Коласа «На ростанях», 1956; Беларуская савецкая проза (20‑я — пач. 30‑х гг.), 1960; Эпас рэвалюцыі, 1975.
 • ПысінАляксей Пысін: Сіні ранак, 1959; Сонечная паводка, 1962; Вясёлка над плёсам, 1964; Мае мерыдыяны, 1965; Кавылёк, 1966; Твае далоні, 1967; Пойма, 1968; Дзяўчынка Марыям, 1970; Вярбовы мост, 1974; Вершы, 1976.
 • ПянкратМіхась Пянкрат: Салаўіны бераг, 1956; Простыя людзі, 1957; Палын і кветкі, 1958; Шчасце маё, 1962; Ведрыцкія напевы, 1965; Два Ваські, 1974; Буян, 1975.
 • ПятніцкіМ. Пятніцкі: У непакораным Мінску, 1959.
 • «Работніца і сялянка»часопіс «Работніца і сялянка».
 • РагойшаВ. Рагойша: Паэтыка Максіма Танка, 1968; Пераклаў Якуб Колас, 1972.
 • РадкевічЯўген Радкевіч: Плытагоны, 1972.
 • РазанаўАлесь Разанаў: Адраджэнне, 1970; Назаўжды, 1974; Каардынаты быцця, 1976.
 • РакітныМікола Ракітны: Вячэрнія зоры, 1956; Селькоры, 1958; Пад адным дахам, 1961; Была вясна..., 1964; Сярод людзей сваіх, 1967; Вясковыя навелы, 1969.
 • РамановічЯўген Рамановіч: Галіна Званцова, 1958; Рэкі цякуць з ручаёў, 1969; Знаёмыя сілуэты, 1974; Мост, 1975.
 • «Родная прырода»часопіс «Родная прырода».
 • РудкоўскіМіхась Рудкоўскі: Першыя вёрсты, 1963; Сінія Брады, 1967; Позвы, 1971; У краі тым..., 1975; Векавечная бацькаўшчына, 1976.
 • РунецПятро Рунец: Канец казкі, 1960; Заламаны ражок, 1961; Вясёлыя здарэнні, 1962; Алёшка-верхалаз, 1963; Аб чым шэпчацца аер, 1966; Важнае заданне, 1968; Белы васілёк, 1971; Алёшка і яго сябры, 1971.
 • РусакАдам Русак: Песні і вершы, 1951; Пад голас баяна, 1957; Толькі з табою, 1960; Звонкія крыніцы, 1965; У Буслаўцы, 1967.
 • РусецкіАляксей Русецкі: У заўтрашні свет, 1951; Святло акон тваіх, 1959; Усход і захад, 1962; Яго вялікасць, 1965; Служба святла, 1967.
 • РылькоАлесь Рылько: Мае сустрэчы, 1952; Цвіце чаромха, 1957; Колькі вяровачку ні і віць..., 1958; Мядовыя краскі, 1959; Ты прыгожая, Арынка, 1960; Выбранае, 1969.
 • СабаленкаРаман Сабаленка: Жменя зярнят, 1957; Юнацтва ў дарозе, 1958; Блакітнае ззянне, 1959; Каралінцы, 1960; З пройдзеных дарог, 1962; Незамужняя ўдава.— Былое астаецца ў сэрцы, 1965; Пад дажджом і сонцам, 1966; Выбр. тв., т. 1–2, 1967–1968; Колерамі вясёлкі, 1975.
 • СабалеўскіАнатоль Сабалеўскі: Уладар дум чалавечых, 1964; Беларуская савецкая драма, кн. 1–2, 1969–72.
 • СавіцкіАлесь Савіцкі: Кедры глядзяць на мора, 1960; Пасля паводкі, 1962; Жанчына, 1963; Белы гарлачык, 1965; Палын — зелле горкае, 1967; Самы высокі паверх, 1969; Шкляная нітка, 1970; След пракладае першы, 1971.
 • СаламевічЯнка Саламевіч: Міхал Федароўскі, 1972.
 • СамуйлёнакЭдуард Самуйлёнак: Зб. тв., т. 1–2, 1958.
 • СамусенкаЭ. Самусенка: Дзівосная птушка, 1966.
 • СамцэвічА. Самцэвіч: Метадычныя ўказанні да ўрокаў беларускай мовы ў III–IV класах з рускай мовай навучання, 1959.
 • СапрыкаГанна Сапрыка: Калі ў сэрцы вясна, 1959.
 • СачанкаБарыс Сачанка: Барвы ранняй восені, 1962; Зямля маіх продкаў, 1964; Пакуль не развіднела, 1966; Апошнія і першыя, 1968; Халасцяк, 1969; Аксана, 1971; Дарогі, 1971; Памяць, 1973; Чужое неба, 1975; Тры аповесці, 1976.
 • СвіркаЮрась Свірка: Шэпчуцца ліўні, 1959; Вечнасць, 1963; Баравіна, 1967; Аўтограф, 1974; Люблю і веру, 1975.
 • СемашкевічРыгор Семашкевіч: Леснічоўка, 1968; Браніслаў Эпімах-Шыпіла, 1968; Субота, 1973; Беларускі літаратурна-грамадскі рух у Пецярбурзе (канец XIX — пач. XX ст.), 1974.
 • СемяновічА. Семяновіч: Проза Якуба Коласа. (Дакастрычніцкі перыяд), 1953; Змітрок Бядуля, 1960; Беларуская драматургія (дакастрычніцкі перыяд), 1961; Беларуская савецкая драматургія (1917–1932), 1968.
 • СербантовічАнатоль Сербантовіч: Азбука, 1966; Міннае поле, 1968; Пярсцёнак, 1971.
 • СергіевічМікола Сергіевіч: На роднай зямлі, 1956; Нашы будні, 1957; Будні калгасныя, 1959.
 • СіняўскіІван Сіняўскі: Піянерскі гальштук, 1955; Дабрадзейка, 1960; Ой, рэчанька, рэчанька..., 1962; На правым флангу, 1964; Марка, 1969; Вернасць, 1971.
 • СіпакоўЯнка Сіпакоў: Сонечны дождж, 1960; Лірычны вырай, 1965; Дзень, 1968; Па зялёную маланку, 1971; Веча славянскіх балад, 1973; Крыло цішыні, 1976.
 • СіўцоўІван Сіўцоў: Нягоды і радасці, 1960; Самыя юныя, 1961.
 • СкарынкінУладзімір Скарынкін: Буслы над аэрадромам, 1969; Гукавы бар’ер, 1972; Дазвольце ўзлёт, 1975.
 • СкрыганЯнка Скрыган: Апавяданні, 1956; Наталя, 1957; Няпрошаная сляза, 1958; Скажы адно слова, 1961; Свая аповесць, 1964; Ранішнія росы, 1965; Кругі, 1969; Выбр. тв., т. 1–2, 1975.
 • СкрыпкаМіхась Скрыпка: Сатыра і гумар, 1958; Мая хата не з краю, 1959; Усяк бывае..., 1963; Дзіва ў рэшаце, 1963; Сатырычны калаўрот, 1967; Ад смеху не ўцячэш, 1975.
 • СмагаровічМарк Смагаровіч: На крыллях песні, 1958; Каля кастра, 1959; Маё выступленне, 1961; Крокі, 1966; Жураўліная труба, 1968; Пачастунак, 1969; Разводдзе, 1973.
 • СтаверАлесь Ставер: Жураўлі ляцяць, 1972; Да сваіх, 1974; Лірнік, 1975.
 • СтаховічАлесь Стаховіч: Аповесці і апавяданні, 1952; Шырокія гарызонты, 1954.
 • СташэўскіВасіль Сташэўскі: Шуміць Бярэзінка, 1963.
 • Б. СтральцоўБарыс Стральцоў: Дружная рунь, 1962; Наследнік, 1963; Сходзяцца бальшакі і прасёлкі, 1969; Публіцыстычнасць інфармацыйных жанраў, 1973; Аналітычныя жанры, 1974; Вячэрняя планета, 1975.
 • М. СтральцоўМіхась Стральцоў: Блакітны вецер, 1962; Сена на асфальце, 1966; Загадка Багдановіча, 1968; Адзін лапаць, адзін чунь, 1970; Ядлоўцавы куст, 1973; На ўспамін аб радасці, 1974; У полі зроку, 1976.
 • СуднікМ. Суднік: Гісторыя ўзнікнення і этапы развіцця беларускай лексікаграфіі старажытнай пары. Працы Інстытута мовазнаўства АН БССР, 1957.
 • СурначоўМікола Сурначоў: Барвовая зара, 1959.
 • СяргейчыкЦімох Сяргейчык: Нататкі акцёра, 1973.
 • СяркоўІван Сяркоў: Мы з Санькам у тыле ворага, 1968; Мы — хлопцы жывучыя, 1971.
 • ТанкМаксім Танк: Вастрыце зброю, 1945; Праз вогненны небасхіл, 1945; Каб ведалі, 1948; На камні, жалезе і золаце, 1951; Выбр. тв., 1952; У дарозе, 1954; След бліскавіцы, 1957; Зб. тв., т. 1–2, 1958; Мой хлеб надзённы, 1962; Глыток вады, 1964; Зб. тв., т. 1–4, 1966–1967; Лісткі календара, 1970; Ключ жураўліны, 1972; Конь і Леў, 1975; Дарога, закалыханая жытам, 1976.
 • ТарасНіна Тарас: Суніцы, 1949; Вершы, 1952; Кветка шчасця, 1958; Пад белым яварам, 1966; Наш бор, 1968; У тапаліную замець, 1976.
 • ТармолаРаман Тармола: Асколкі і росы, 1964; Поўня, 1966; Абнаўленне, 1968; Побач, 1974; Павага, 1976.
 • ТаўбінЮлі Таўбін: Выбраныя вершы, 1957.
 • ТаўлайВалянцін Таўлай: Выбр. тв., 1958; Творы, 1961.
 • М. ТкачоўМікола Ткачоў: Згуртаванасць, 1951; Пошукі скарбаў, 1963.
 • П. ТкачоўПавел Ткачоў: Акцябраты — твае сябры, 1962; Імя Леніна ў сэрцы нашым, 1963; Сэрца камунара, 1966; Піліпка з Галубінай слабодкі, 1969; Вішнёвая квецень, 1971.
 • ТрусПаўлюк Трус: Выбр. тв., 1953; Вершы і паэмы, 1967.
 • УсА. Ус: Ці даруе..., 1969.
 • УсікаўЯ. Усікаў: Беларуская камедыя, 1973.
 • УшакоўАндрэй Ушакоў: Наша маладосць, 1962.
 • ФедасеенкаУладзімір Федасеенка: Дубовая града, 1965; Віхры на скрыжаваннях, 1970; Пасля смерчу, 1975.
 • ФедзюковічМікола Федзюковіч: Зямля —магніт, 1968; Мілавіца, 1971; Птушыны грай, 1976.
 • ФілімонаўМікола Філімонаў: Дзве паездкі за акіян, 1960; Рэпартаж з чужой зямлі, 1962.
 • ФядосікА. Фядосік: Антырэлігійныя матывы ў беларускім фальклоры, 1963; Беларуская народная сатырычная проза, 1969.
 • ХадановічІгар Хадановіч: За акном дождж, 1967.
 • ХадкевічТарас Хадкевіч: Вяснянка, 1949; За сінім лесам, 1951; Рэха ў гарах, 1951; Сяброўства, 1952; Даль палявая, 1959; Спеюць яблыкі, 1959; Нафтагігант на Дзвіне, 1963; Сад у квецені, 1966; Мая Беларусь, 1968; Дзвіна пайшла, 1968; Песня Дзвіны, 1975.
 • ХадыкаУладзімір Хадыка: Выбр. вершы, 1956.
 • ХведаровічМікола Хведаровіч: Залаты лістапад, 1957; Перазвон бароў, 1961; Сонечны зайчык, 1961; Памятныя сустрэчы, 1963; Пасля навальніцы, 1965; Зоркі на камені, 1968; Выбр. тв., т. 1–2, 1974
 • ХомчанкаВасіль Хомчанка: Рукавіцы генерала Даватара, 1960; Аднойчы майскім днём, 1962; Суседзі, 1962; Чырвоны мак, 1964; Тваё чэснае слова, 1965; Верны рыцар, 1965; Чырвоныя хвалі, 1968; Зімовы дождж, 1968; Сустрэча з цудам, 1969; Цёплая зямля, 1971; Уначы пад сонцам, 1974.
 • ХромчанкаК. Хромчанка: Піліп Пестрак, 1960.
 • ЦёткаЦётка: Выбр. тв., 1952; Творы, 1976.
 • ЦвіркаКастусь Цвірка: Такія сэрцы ў нас, 1959; Бягуць раўчукі, 1962; Чарназём, 1967; Дарога ў сто год, 1974; Каласы, 1975; Слова пра Сыракомлю, 1975.
 • ЦікоцкіМ. Цікоцкі: Стылістыка беларускай мовы, 1976.
 • ЧамярыцкіВ. Чамярыцкі: Беларускія летапісы як помнікі літаратуры, 1969.
 • ЧарнушэвічНічыпар Чарнушэвіч: Нясу надзею, 1962; Гаворка дум, 1966.
 • ЧарнышэвічАркадзь Чарнышэвіч: У адной сям’і, 1951; На сажалках, 1955; Суседзі, 1956; Світанне, 1957; Апавяданні старога Арцёма, 1958; Марцін Когут, 1958; Засценак Малінаўка, 1964–1965; Новы дом, 1967; Апавяданні, 1970.
 • ЧарняўскаяЛеаніла Чарняўская: Жук, 1960.
 • ЧарняўскіМікола Чарняўскі: Бегунок пачынае думаць, 1965; Кліча горн, 1974
 • ЧаротМіхась Чарот: Зб. тв., т. 1–2, 1958.
 • ЧорныКузьма Чорны: Трэцяе пакаленне, 1946; Раманы і аповесці, 1951; Зб. тв., т. 1-6, 1954–1955.
 • ЧыгрынІ. Чыгрын: Станаўленне беларускай прозы і фальклор, 1971.
 • ЧыгрынаўІван Чыгрынаў: Птушкі ляцяць на волю, 1965; Самы шчаслівы чалавек, 1967; Плач перапёлкі, 1972; Ішоў на вайну чалавек, 1973.
 • ЧэрняХведар Чэрня: Добрай раніцы, людзі, 1966; Дабрэе свет, 1968; Размова з памяццю, 1970; Настрой, 1974.
 • ШакунЛ. Шакун: Нарысы гісторыі беларускай літаратурнай мовы, 1960.
 • ШамякінІван Шамякін: Глыбокая плынь, 1949; У добры час, 1953; Крыніцы, 1957; Трывожнае шчасце, 1960; Сэрца на далоні, 1964; Зб. тв., т. 1–5, 1965–1966; Снежныя зімы, 1970; Размова з чытачом, 1973; Атланты і карыятыды, 1974; Экзамен на восень, 1975; Гандлярка і паэт.— Шлюбная ноч, 1976.
 • ШарахоўскіЯнка Шарахоўскі: Срэбраная раніца, 1951; Сердалікавая бухта, 1955; Пясняр народных дум, 1970.
 • ШахавецУладзімір Шахавец: Землякі.— Насустрач, 1952; Будзьце здаровы, 1955; Пасля вяселля, 1958; Месца ў жыцці, 1960; Крылаты дзень, 1961; Чорны снег, 1962; Пісьмо да сябра, 1966; На зімнім возеры, 1970.
 • ШашкоўАлесь Шашкоў: Ранняй вясною, 1957; Сонца тушыць зоркі, 1959; Лань — рака лясная, 1960; Навальніца спее ў цішыні, 1969.
 • ШкрабаРыгор Шкраба: Сіла слова, 1958; Характар, стыль, дэталь, 1965; Скарбы, 1973.
 • ШматаўВ. Шматаў: Беларуская графіка 1917–1941, 1975.
 • ШтыхаўГ. Штыхаў: Галасы далёкіх продкаў, 1968; Ажываюць сівыя стагоддзі, 1974.
 • ШубаП. Шуба: Прыназоўнік у беларускай мове, 1971; Лекцыі па беларускай марфалогіі, 1975.
 • ШуцькоІван Шуцько: Чужая хатка, 1958; Лепшая сяброўка, 1959; Дзедава рэліквія, 1960; Першае слова, 1964; Дзіма хоча быць героем, 1965.
 • ШушкевічСтаніслаў Шушкевіч: Лясная калыханка, 1958; Сарочы церамок, 1959; Дарогаю вясны, 1959; Услед за марамі, 1961; Гара Марата Казея, 1963; Навальніца, 1966; Вяртанне ў маладосць, 1968; Вясёлыя дзятлікі, 1970; Дванаццаць пасланцоў, 1973.
 • ШчарбатаўГеоргій Шчарбатаў: Шумелі пушчы, 1957; Лясны фронт, 1970.
 • ШыловічГеоргій Шыловіч: Запіска на шыбе, 1960; Школа ля крэпасці, 1962; Піянерская адвага, 1962; Праз полымя вайны, 1963; Сшытак у чорнай вокладцы, 1965; Чарапаха без панцыра, 1966; Святло далёкага Алькора, 1973.
 • ШымукВіктар Шымук: Каля Броннай гары, 1960; Мы вясне дапамагалі, 1962; Дочкі сіняга Нёмана, 1964; Свіцязянскія хвалі, 1968; Помняць пушчы і паляны, 1969; Сын каваля, 1970.
 • ШынклерХвядос Шынклер: Пульс жыцця, 1950; Выбр. тв., 1960; Петрык-завадатар, 1973.
 • ШырмаР. Шырма: Песня — душа народа, 1976.
 • ШыцікУладзімір Шыцік: Апошняя арбіта, 1962; Калі хочаш быць здаровым, 1962; Майская раніца, 1963; Зорны камень, 1967; У час не вярнуліся, 1975.
 • ЮргелевічП. Юргелевіч: Курс сучаснай беларускай мовы з гістарычнымі каментарыямі, 1974
 • ЮрэвічУладзімір Юрэвіч: Слова і вобраз, 1961; Тараскавы турботы, 1966; Дзе начуе сонца, 1970; Погляд, 1974; Абрысы, 1976.
 • Ядвігін Ш.Ядвігін Ш.: Выбр. тв., 1976.
 • ЯкімовічАлесь Якімовіч: Арляняты, 1952; Каток — залаты лабок. Бел. нар. казкі ў апрацоўцы А. Якімовіча, 1955; Бацькаў дар. Бел. нар. казкі ў апрацоўцы А. Якімовіча, 1957; Выбр. тв., т. 1–2, 1967; Канец сервітуту, 1968; Кастусь Каліноўскі, 1971.
 • ЯнішчыцЯўгенія Янішчыц: Снежныя грамніцы, 1970; Дзень вечаровы, 1974.
 • ЯнкоўскіФ. Янкоўскі: Беларускія народныя прыказкі і прымаўкі, 1957; Беларуская фразеалогія, 1968; Роднае слова, 1972; Абразкі, 1975; Беларускае літаратурнае вымаўленне, 1976.
 • ЯрошМ. Ярош: Драматургія Янкі Купалы, 1959; Міхась Чарот, 1963; Янка Купала і беларуская паэзія, 1971.
 • БондарТаіса Бондар: Захапленне, 1974.
 • ВерамейчыкУладзімір Верамейчык: Прыпяць, 1973.
 • ГігевічВасіль Гігевіч: Калі ласка, скажы, 1978.
 • ГільМікола Гіль: Тацянін чэрвень, 1978.
 • ДзятлаўАлесь Дзятлаў: Росы на поплаве, 1974.
 • КалодзежныЛеанід Калодзежны: Бярозы ў жыце, 1981.
 • КоўтунВалянціна Коўтун: Каляровыя вёслы, 1971.
 • КрупенькаЯўген Крупенька: Нядзеля, 1972.
 • ЛецкаЯўген Лецка: Па цаліку, 1977; Дарога ў два канцы, 1981.
 • МаркевічІван Маркевіч: Камандзіроўка, 1973.
 • ПінчукАркадзь Пінчук: Многа-мала, 1969.
 • ПішчыкаваКлара Пішчыкава: Адраджэнне, 1973.
 • «Працы»Працы Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа.
 • ПруднікаўПавел Пруднікаў: Час майго нараджэння, 1968.
 • ХаркевічАляксандр Харкевіч: Дарозе няма канца, 1973.
 • ЦябутДзмітрый Цябут: Праз агонь, 1962.
 • ЧаркасаўАнатоль Чаркасаў: Цудоўны камень, 1964.
 • ШаўняАнатоль Шаўня: Урок дабрыні, 1980.
 • ШкляраваНіна Шклярава: Мая вёска, 1971.
 • ШлегАлег Шлег: Трывожная памяць, 1968,
 • ЯрашэвічЭдуард Ярашэвіч: Прызнанне, 1969; Дзень далёкі і блізкі, 1973.
 • абл.абласное слова
 • адз.адзіночны лік
 • аднакр.аднакратны дзеяслоў
 • англ.англійскае слова
 • араб.арабскае слова
 • ас.асоба дзеяслова
 • асецін.асецінскае слова
 • асудж.асуджальнае слова
 • аўстрал.аўстралійскае слова
 • безас.безасабовая форма
 • без дап.без дапаўнення
 • буд.будучы час
 • Ввінавальны склон
 • венг.венгерскае слова
 • вык.выказнік
 • выкл.выклічнік
 • высок.высокі стыль
 • выш. ст.вышэйшая ступень параўнання
 • г.год, горад
 • гал.галандскае слова
 • гг.гады
 • г. зн.гэта значыць
 • гіст.адносіцца да гісторыі, гістарычны тэрмін
 • гл.глядзі
 • груб.грубае слова, грубы выраз
 • грэч.грэчаскае слова
 • Ддавальны склон
 • дадан.даданы сказ
 • дап.дапаўненне
 • дацк.дацкае слова
 • дзеепрым.дзеепрыметнік
 • дзеепрысл.дзеепрыслоўе
 • дзеясл.дзеяслоў
 • дзіц.дзіцячае слова
 • егіп.егіпецкае слова
 • ж.жаночы род
 • жан.форма жаночага роду да...
 • жарт.жартаўлівае слова, жартаўлівы выраз
 • заг.загадны лад
 • займ.займеннік
 • зак.закончанае трыванне
 • зал.залежны стан
 • зб.зборны назоўнік
 • злучн.злучнік
 • з нар.з народнай творчасці
 • знач.значэнне
 • зневаж.зневажальнае
 • зніж.зніжальнае слова
 • і г. д.і гэтак далей
 • інд.індыйскае слова
 • інш.іншае
 • інф.інфінітыў
 • і пад.і падобнае
 • іран.у іранічным сэнсе
 • ірл.ірландскае слова
 • ісланд.ісландскае слова
 • ісп.іспанскае слова
 • іт.італьянскае слова
 • Кклічная форма
 • казах.казахскае слова
 • кар. ф.кароткая форма
 • карэл.карэльскае слова
 • кельцк.кельцкае слова
 • кірг.кіргізскае слова
 • кіт.кітайскае слова
 • кніжн.кніжны стыль
 • кольк.колькасны лічэбнік
 • ласк.ласкальная форма
 • латыш.латышскае слова
 • лац.лацінскае слова
 • лаянк.лаянкавае слова
 • літ.літоўскае слова
 • ліч.лічэбнік
 • м.мужчынскі род
 • Ммесны склон
 • малайск.малайскае слова
 • манг.мангольскае слова
 • мексік.мексіканскае слова
 • мн.множны лік
 • мнагакр.мнагакратны дзеяслоў
 • Нназоўны склон
 • н.ніякі род
 • -н.небудзь
 • наз.назоўнік
 • нарв.нарвежскае слова
 • нар.-паэт.народна-паэтычнае слова
 • н.-грэч.новагрэчаскае слова
 • неадабр.неадабральнае
 • незак.незакончанае трыванне
 • нескл.нескланяльнае слова
 • н.-лац.новалацінскае слова
 • н. ст.новы стыль
 • н. э.нашай эры
 • нязм.нязменнае слова
 • ням.нямецкае слова
 • пабочн.пабочнае слова
 • пагард.пагардлівае
 • памянш.памяншальная форма
 • памянш.-зніж.памяншальна-зніжальная форма
 • памянш.-ласк.памяншальна-ласкальная форма
 • параўн.параўнай
 • парадк.парадкавы лічэбнік
 • партуг.партугальскае слова
 • паэт.паэтычнае слова
 • перан.пераноснае значэнне
 • перс.персідскае слова
 • польск.польскае слова
 • проціл.процілеглае
 • пр.прошлы час
 • прым.прыметнік
 • прыназ.прыназоўнік
 • прысл.прыслоўе
 • Рродны склон
 • разм.размоўнае слова
 • рум.румынскае слова
 • санскр.санскрыцкае слова
 • спалуч.спалучэнне
 • спец.спецыяльны тэрмін
 • ст.стагоддзе стары стыль
 • стараж.-нарв.старажытнанарвежскае слова
 • стар.-слав.стараславянскае слова
 • стараж.-яўр.старажытнаяўрэйскае слова
 • стст.стагоддзі ст.
 • Ттворны склон
 • тат.татарскае слова
 • тур.турэцкае слова
 • туркм.туркменскае слова
 • ужыв.ужываецца, ужыванне
 • укр.украінскае слова
 • уласн.уласнае імя
 • уст.устарэлае слова, устарэлы выраз
 • ф.форма
 • фам.фамільярнае слова
 • фін.фінскае слова
 • фр.французскае слова
 • царк.-слав.царкоўнаславянскае слова
 • цюрк.цюркскае слова
 • цяпер.цяперашні час
 • чэшск.чэшскае слова
 • швед.шведскае слова
 • эст.эстонскае слова
 • эфіоп.эфіопскае слова
 • япон.японскае слова
 • яўр.яўрэйскае слова
 • //адценне значэння
 • /ужыванне слова
 • тэрміналагічнае спалучэнне
 • фразеалагізм
 • знак, які аддзяляе цытаты ад рэдакцыйных прыкладаў
 • ..скарачэнне ў цытаце