Ангельска-беларускі слоўнік (В. Пашкевіч, 2006, класічны правапіс)

$10 down

10 даля́раў зада́тку

's

скаро́чаная фо́рма ад us, is або́ has, дадава́ная да папярэ́дняга сло́ва

Let's (= let us) go — Хадзе́м

He's (= he is) here — Ён тут

He's (= he has) just gone — Ён то́лькі што пайшо́ў

-soever

suffixо́лечы

whosoever — хто́о́лечы

whatsoever — што́о́лечы

whensoever — калі́о́лечы

wheresoever — дзе́о́лечы

3-D, three-D

[,Өri:ˈdi:]

adj.

стэрэаскапі́чны, у трох вымярэ́ньнях, трохвыме́рны

A

[eɪ]

n., pl. As or A's

1) пе́ршая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) найле́пшы, пе́ршы

Grade A eggs — я́йкі найвышэ́йшага гату́нку

Company A in an infantry battalion — пе́ршая ро́та пяхо́тнага батальёну

3) выда́тна (шко́льная адзна́ка)

to get an A in Belarusian — атрыма́ць выда́тна зь белару́скае мо́вы

4) Mus. ля

A little bird told me

Не́хта мне сказа́ў; Каза́лі мне

A-bomb

[ˈeɪbɑ:m]

n.

а́тамная бо́мба

A.B.C. book

леманта́р, буква́р -а́ m.

A.D., AD

[,eɪˈdi:]

гл. anno Domini

ABCs

[,eibi:ˈsi:z]

n. pl.

1) абэцэ́да f., альфабэ́т -у m.

2) пачатко́выя ве́ды; асно́вы pl.

to master the ABC's of swimming — апанава́ць асно́вы пла́ваньня