вось2 часціца

 1. Ужыв. для ўказання на ўсё, што знаходзіцца або адбываецца ў непасрэднай блізкасці, непасрэдна перад вачамі або нібы перад вачамі.

  • В. і наш аўтобус.
  • В. тут прысядзем.
  • В. гэтыя рэчы.
 2. Ужыв. для ўказання на паслядоўную змену падзей, з’яў і пад., на раптоўнае і нечаканае іх паяўленне.

  • Усе сціхла, але в. зноў пачуўся нейкі шум.
 3. Ужыв. пры выкананні якіх-н. эмоцый у кліч. сказах разам з указаннем на прадмет, з’яву.

  • Ах, в. які ён чалавек!
  • В. здарэнне дык здарэнне!
 4. У спалучэнні з пытальным займеннікам і прыслоўем надае ім сэнс указання на што-н. у адпаведнасці з іх знач. (з націскам на слове «вось»).

  • Вось што я вам скажу.
  • Вось у чым сутнасць.
  • Вось якая справа.
  • Вось куды трапіў.
 5. Ужыв. для большай выразнасці, звычайна ўзмацняючы, падкрэсліваючы значэнне наступнага слова.

  • В. вы мне і патрэбны.
  • В. і я про гэта кажу.
 6. Ужыв. замест звязкі пры іменным выказніку.

 • Добрасумленная і высокапрадукцыйная праца — в. гарантыя нашых поспехаў.

Фразеалагізмы:

 • Вось-вось (размоўнае) —

  1. вось іменна, менавіта так;
  2. зараз, неўзабаве. Бацька вось-вось павінен прыйсці.
 • Вось вам! — атрымай(це) па заслугах.

 • Вось дык (размоўнае іранічны сэнс) — ужыв. для выражэння агульнай ацэнкі чаго-н.

 • Вось дык гулец!

 • Вось дык сіла!

 • Вось… дык (размоўнае) — афармляе сказ са знач. ацэнкі або вялікай ступені праяўлення чаго-н.

 • Вось спецыяліст дык спецыяліст!

 • Вось стараецца дык стараецца!

 • Вось і — ужыв. пры ўказанні на завяршэнне чаго-н., наступленне чаго-н. жаданага, чаканага.

 • Вось і прыйші.

 • Вось і мы.

 • Вось і ўсё (ужыв. пры заканчэнні гаворкі ў знач. больш няма чаго дадаць).

 • Вось табе І… (размоўнае) — пачынае гаворку пра тое, што аказалася не такім, як чакалася.

 • Вось табе і адпачылі!

 • Вось табе і свята!

 • Вось табе і на або вось табе і раз або вось табе і маеш (размоўнае) — вокліч з выпадку чаго-н. нечаканага, выказванне здзіўлення, расчаравання.

 • Вось так — ужыв. пры выказванні пагарды, знявагі.

 • Вось яно што! або вось яно як! — выражэнне здзіўлення або ўразумення.

 • Вось яшчэ! (размоўнае) — ужыв. пры адмаўленні чаго-н., пры нязгодзе з чым-н. або пры адмоўных адносінах да чаго-н.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы (2002, правапіс да 2008 г.)