вока назоўнік | ніякі род

 1. Орган зроку, а таксама сам зрок.

  • Левае в.
  • Блакітныя вочы.
  • Хвароба вачэй.
  • Вернае в.
  • Вочы загарэліся на што-н. (вельмі захацелася мець што-н.).
  • З завязанымі вачамі (неабачліва, нераздумваючы).
  • Падняць вочы (паглядзець уверх або знізу ўверх).
  • Рабіць вялікія вочы (здзіўляцца).
  • Ісці куды вочы глядзяць (ісці абы-куды, без пэўнай мэты).
  • Закрыць вочы каму (пераноснае значэнне: прысутнічаць пры чыёй-н. смерці).
  • Паганае в. (у забабонах: позірк, які прыносіць няшчасце).
 2. пераноснае значэнне, толькі адз. Здольнасць бачыць, набытая ў працэсе жыццёвага вопыту.

  • Бывалае в.
  • Звыклае в.
  • Гаспадарчае в.

Фразеалагізмы:

 • Глядзець вачамі каго або чыімі на што — не мець уласнай думкі.

 • Кідацца ў вочы — прыцягваць увагу, быць асабліва прыметным.

 • Лезці ў вочы (размоўнае неадабральнае) —

  1. старацца быць увесь час на віду, назойліва маячыць перад вачамі;
  2. быць асабліва прыметным.
 • Адвесці вочы каму (размоўнае) — адцягнуць увагу чыю-н. ад чаго-н.

 • Адкрыць вочы кому на каго-што — паказаць каго-н. у праўдзівым свеце.

 • Закрываць вочы на што — знарок не заўважаць чаго-н., пакідаць без увагі што-н.

 • Глядззець у вочы чаму (небяспецы, смерці і пад.) — быць блізкім да чаго-н.

 • Вочы б мае не бачылі (размоўнае) — пра што-н. непрыемнае, што не хочацца бачыць.

 • У вочы казаць (сказаць) — казаць (сказаць) адкрыта, прама.

 • Чортава вока (размоўнае) — вельмі глыбокае, бяздоннае месца на балоце.

 • Як вока схопіць або як вокам ахапіць (размоўнае) — колькі можна ўбачыць, як толькі далека бачыць вока.

 • Як вокам маргнуць (размоўнае) — пра вельмі хуткае дзеянне.

 • У вочы не бачыў каго (размоўнае) — ніколі не бачыў каго-н.

 • За вочы (гаварыць) (размоўнае) — завочна, у адсутнасць.

 • На вока (размоўнае) — прыблізна, без дапамогі вымяральных сродкаў.

 • З вока на вока або вока на вока — сам-насам.

 • З п’яных вачэй (размоўнае) — у стане ап’янення.

 • Упасці (укінуцца) у вока (размоўнае) — запомніцца, спадабацца.

 • Адбіраць вочы — асляпляць (пра веснавое сонца).

 • Берагчы як зрэнку вока — пільна сачыць, уважліва ахоўваць што-н.

 • Вачэй не зводзіць з каго-чаго (размоўнае) — вельмі захапляцца кім-, чым-н.

 • Вачэй не паказваць (размоўнае) — пазбягаць сустрэчы.

 • Глянуць адным вокам (размоўнае) — няўважліва, хутка прачытаць што-н.

 • Мець вока на каго (размоўнае) — таіць злосць на каго-н.

 • Хоць вока выкалі (размоўнае) — пра начную цемнату.

 • Хоць пальцам у вока (размоўнае) — пра густую цемру.

|| памяншальная форма: вочка і вачаняты.

 • Строіць вочкі каму-н. (какетнічаць з кім-н.).

|| прыметнік: вочны.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы (2002, правапіс да 2008 г.)