во часціца | размоўнае

 1. Ужыв., калі трэба паказаць што-н., звярнуць увагу на што-н.

  • Во, рыбіна плёснула.
  • Кладзі ўсё гэта во сюды.
 2. Ужыв., калі трэба выказаць здзіўленне, задавальненне або незадавальненне, абурэнне.

  • Во малайцы, што прыехалі.
  • Во, што яны тут натварылі!
 3. Ужыв. пры пытальных і адносных займенніках і прыслоўях, калі трэба акцэнтаваць на нечым увагу.

  • Вы мне во што скажыце, даражэнькія.
 4. Ужыв., калі трэба пацвердзіць сказанае некім.

  • Во бачыш, і Аляксей табе тое самае кожа.
 5. Ужыв., калі трэба падвесці вынік сказанаму.

  • Во як бывае.
 6. у знач. выклічнік: Ужыв. для ўзмацнення эмацыянальнай афарбоўкі сказа.

  • Во мароз дык мороз!

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы (2002, правапіс да 2008 г.)