супраць2 (супроць) прыслоўе | прыназоўнік

 1. прыслоўе: На процілеглым баку ад каго-, чаго-н., прама перад кім-, чым-н.

  • Дом кнігі, а с. — Палац спорту.
  • Сядзець с.
 2. прыслоўе: Наперакор, насуперак каму-, чаму-н.

  • Галасаваць с.
 3. каго-чаго, прыназоўнік: Указвае на прадмет або асобу, перад якімі на процілеглым баку хто-, што-н. знаходзіцца.

  • Хата стаіць с. школы.
 4. прыназоўнік: Насустрач руху чаго-н.

  • Ісці с. ветру.
  • Плысці с. цячэння.
 5. каго-чаго, прыназоўнік: Для барацьбы з кім-, чым-н.

  • Лякарства с. грыпу.
  • Сродак с. камароў і маскітаў.
 6. чаго, прыназоўнік Ужыв. для ўказання на тэрмін, адрэзак часу, перад якім што-н. адбываецца ці павінна адбыцца.

  • С. ночы ехаць нельга.
 7. каго-чаго, прыназоўнік Ужыв. для выражэння параўнальных адносін.

  • Рост прадукцыйнасці працы с. мінулага года.
 8. у знач. выказніка: Не згодзен (размоўнае).

  • Ты згодзен? — Не, я с.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы (2002, правапіс да 2008 г.)