стаяць дзеяслоў | незакончанае трыванне

 1. Знаходзіцца ў вертыкальным становішчы, не рухаючыся.

  • С. пад страхой.
  • С. бокам.
  • С. на цвёрдай глебе (таксама пераноснае значэнне: мець трывалую аснову для сваіх планаў, спраў і пад.).
  • Кветкі с. у вазе.
  • С. на сваім.
 2. Быць пастаўленым, знаходзіцца дзе-н.

  • Хата стаіць наводшыбе.
  • Школа стаяла на ўзгорку.
  • Талеркі стаяць на стале.
 3. Быць, знаходзіцца, займаючы якое-н. становішча, выконваючы якую-н. работу, абавязкі.

  • С. на чале завода.
  • С. на варце інтарэсаў народа.
 4. Не працаваць, не дзейнічаць (пра завод, фабрыку або механізмы і пад.).

  • Фабрыка стаяла цэлы квартал.
  • Гадзіннік стаяў.
 5. Быць, знаходзіцца, мець месца.

  • Вечарамі стаіць цішыня.
  • Стаяла глыбокая ноч.
  • Зіма стаяла марозная.
  • У дзённіку стаіць пяцёрка.
  • На пасылцы стаяла ўчарашняя дата.
 6. Мець патрэбу ў разглядзе, вырашэнні, пераадоленні.

  • Перад дэпутатамі стаяць пачэсныя задачы.
  • Стаіць пытанне аб укараненні новага абсталявання.
 7. Мець часовае месцазнаходжанне, размяшчацца дзе-н.

  • У вёсцы стаяў гарнізон.
  • Студэнты стаялі на кватэрах.
 8. Мужна і стойка трымацца ў баі, вытрымліваць націск.

  • Горад мужна стаяў да апошняга.
 9. пераноснае значэнне, за каго-што. Дзейнічаць у чыіх-н. інтарэсах, змагацца на чыім-н. баку, абараняць каго-, што-н.

  • С. за мірнае вырашэнне праблем.
  • С. гарой за сяброў.
 10. Пастаянна быць у памяці, перад вачамі (пра думкі, уяўленні і пад.).

  • Вобраз цёткі стаіць у галаве.
 11. Не псавацца, захоўвацца.

  • Варэнне будзе с. доўга.
 12. Трымацца на якім-н. узроўні; займаць якое-н. становішча.

  • Вада стаіць на адным узроўні.
  • Стрэлкі гадзінніка стаялі на сямі.
 13. стой(це), ужыв. таксама: 1) у знач. пачакай(це), не спяшайся (спяшайцеся); 2) як выражэнне нязгоды, здзіўлення, прыпамінання чаго-н.

  • Стойце, трэба лепш абмеркаваць! Як стой (як стаіць) (размоўнае) — 1) вельмі хутка; адразу; 2) без нічога, без рэчаў.

|| закончанае трыванне: пастаяць.

|| назоўнік: стаянне.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы (2002, правапіс да 2008 г.)