рэзаць

дзеяслоў | незакончанае трыванне

 1. Раздзяляць на часткі, аддзяляць ад цэлага чым-н. вострым.

  • Р. нажом хлеб.
  • Р. сала.
  • Р. на кавалкі.
  • Р. метал.
  • Р. дровы (пілаваць).
  • Р. камунікацыі (пераноснае значэнне: перарываць, парушаць).
  • Р. па жывым (таксама пераноснае значэнне: дзейнічаць жорстка).
 2. Рабіць надрэз, разразаць, а таксама (размоўнае) аперыраваць.

  • Р. нарыў.
 3. Забіваць чым-н. вострым.

  • Р. авечку.
  • Р. курэй.
  • Воўк рэзаў авечак (загрызаў; размоўнае).
  • Без нажа рэжа хто-н. каго-н. (пераноснае значэнне: ставіць у цяжкае, бязвыхаднае становішча; размоўнае).
 4. пераноснае значэнне: Ставіць у бязвыхаднае становішча; губіць (размоўнае).

  • Р. мой праект.
 5. што., па чым. Рабіць адбітак каго-, чаго-н. на паверхні чаго-н. вострым інструментам; вырабляць вырэзваннем.

  • Р. па дрэве.
  • Р. на медзі.
 6. Прычыняць рэзкі боль, уразацца ў цела; непрыемна дзейнічаць на вочы, слых і пад. (пра вецер, святло, гук і пад.).

  • Цвік рэжа ў боце нагу.
  • Каўнер рэзаў шыю.
  • Зыркае сонца рэзала вочы.
  • Яго голас рэжа слых.
 7. безасабовая форма, што.

  • Пра адчуванне рэзі.
  • Рэжа ў жываце.
 8. Гаварыць проста, адкрыта (размоўнае).

  • Р. праўду ў вочы.
 9. Ставіць дрэнную адзнаку на экзамене (размоўнае).

 10. што, у што і без дапаўнення. Ужыв. замест многіх дзеясловаў для перадачы энергічнага дзеяння, якое абазначаецца гэтымі дзеясловамі (размоўнае).

  • Р. польку (танцаваць).
  • Р. у карты (гуляць).
 11. Удараць па датычнай, накіроўваючы ўбок, у косы палёт (спецыяльны тэрмін).

  • Р. мяч.

|| закончанае трыванне: разрэзаць, зарэзаць і зрэзаць.

|| аднакратны дзеяслоў: разануць і рэзнуць.

|| назоўнік: рэзанне, рэзка і разьба.

 • Апрацоўка металаў рэзаннем.
 • Разьба па дрэве.
 • Рэзка хлеба.

|| прыметнік: рэзальны і разны.

 • Рэзальны апарат.
 • Разныя работы.
Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы (2002, правапіс да 2008 г.)