пад (пада)

прыназоўнік

 1. Ніжэй чаго-н., з боку ніжэйшай часткі чаго-н.

  • Пакласці сякеру п. лаўку.
  • Ляжыць п. лавай.
  • Нырнуць п. ваду (ніжэй за ўзровень вады, углыб).
  • Працаваць п. зямлёй (ніжэй паверхні, напр. у шахце).
  • Пасадзіць п. замок (заперці).
  • Трымаць п. замком (на запоры).
  • П. гарой зялёны гай.
 2. Каля, у непасрэднай блізкасці ад чаго-н., а таксама ў зоне дзеяння, размяшчэння чаго-н.

  • Жыць п. Віцебскам.
  • Папаў п. халодны душ.
  • Ісці п. дажджом.
 3. Указвае на тое становішча, стан, у які ставяць каго-, што-н. ці ў якім знаходзіцца хто-, што-н.

  • Працаваць п. кіраўніцтвам каго-н.
  • Браць п. строгую ахову.
  • Быць п. пагрозай.
  • Паставіць п. пагрозу.
  • Аддаць п. суд.
  • Знаходзіцца п. судом.
 4. Для чаго-н.

  • Зруб п. новы дом.
  • Поле п. аўсом.

ІІ. з В.

 1. Падтрымліваючы знізу.

  • Узяць п. руку.
 2. Пра час: блізка да чаго-н., перад чым-н.

  • Бралася п. дзень (пачынала світаць; безасабовая форма).
  • Гэта было п. свята.
  • П. старасць.
 3. У выглядзе чаго-н., падобна на што-н.

  • Апрацаваць п. дуб.
 4. У абмен на якую-н. гарантыю.

  • Аддаць п. залог.
  • Даць тавар п. распіску.
 5. У суправажэнні чаго-н., што гучыць.

  • Ісці п. гукі марша.
  • Спяваць п. баян.

ІІІ. з Т.

 1. Пры наяўнасці якой-н. прыметы, уласцівасці.

  • Змагацца п. перамаганосным сцягам.
  • Селядцы п. марынадам.
 2. У выніку чаго-н.

  • Снег п. уздзеяннем ветру ўшчыльніўся.
 3. Ужыв. пры ўказанні на тэрміны, словы, назвы, сэнс якіх раскрываецца ці неабходна раскрыць.

  • П. нашатырным спіртам разумеюць раствор аміяку.
Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы (2002, правапіс да 2008 г.)