да1 прыназоўнік

 1. Выражае прасторавыя адносіны.

  • Плысці да берага.
 2. Паказвае на час дзеяння.

  • Працаваць ад раніцы да вечара.
 3. Ужыв. для абазначэння мяжы, да якой пашыраецца дзеянне.

  • Прамокнуць да касцей.
 4. Ужыв. пры вызначэнні мэты дзеяння.

  • Рыхтавацца да экзаменаў.
  • Імкнуцца да новых поспехаў.
 5. Ужыв. для абазначэння велічыні, памеру чаго-н.

  • Барада да пояса.
  • Кажух да пят.
 6. Ужыв. для вызначэння ступені якасці, якой дасягае дзеянне, стан.

  • Крычаць да знямогі.
  • Надраіць да бляску.
 7. Ужыв. для падкрэслівання такой падзеі, якая адбылася раней чаго-н. іншага.

  • У кансерваторыю паступіў да прнзыву ў армію.
 8. Ужыв. для указання на прадмет, асобу, на якую накіравана дзеянне.

  • Дакрануцца да шафы.
  • У мяне да цябе справа ёсць.
 9. Ужыв. для вызначэння прыгоднасці да чаго-н.

  • Здатны да музыкі.
  • Спрытны да працы.
 10. Ужыв. для выражэння адносін да каго-, чаго-н.

  • Павага да старэйшых.
  • Нянавісць да акупантаў.
 11. Ужыв. для абазначэння падабенства, блізкасці да каго-, чаго-н.

  • Падобны да бацькі.
 12. Ужыв. для паказання паўнаты колькаснага ахопу каго-, чаго-н.

  • Фільм зацікавіў усіх — ад малого да старого.
  • Разлічыцца да капейкі.
 13. Ужыв. для выражэння прыблізнай колькасці чаго-н.

  • Зала змяшчае да 800 чалавек.
 14. У спалучэнні з прыназоўнік «ад» і другім лічэбнікам ужыв. для абазначэння абмежавальных велічынь каго-, чаго-н.

  • Дзеці ад трох да пяці год.
 15. Ужыв. ў выразе пры развітанні.

  • Да пабачэння.
  • Да новых сустрэч.
 16. Ужыв. ў выразе пры дзеяслове «сватацца».

  • Сватацца да дзяўчыны.
 17. Ужыв. ў пачатку загалоўкаў навуковых артыкулаў, даследчых прац.

  • Да пытання аб паходжанні мовы.
  • Да пытання аб развіцці маністычнага погляду на гісторыю.
 18. Ужыв. для выказвання захаплення кім-, чым-н.

  • Аматар да танцаў.
  • Цяга да спорту.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы (2002, правапіс да 2008 г.)