A-bomb [ˈeɪbɒm] n. (скар. ад atomic bomb) а́тамная бо́мба

Англійска-беларускі слоўнік (Т. Суша, 2013, актуальны правапіс)