няхай

злучнік | часціца

 1. часціца: Утварае загадны лад дзеяслова са знач. прымушэння, неабходнасці, заахвочвання.

  • Н. працуюць.
  • Н. звіняць з расою косы.
 2. часціца: У спалуч. з часціца «бы» выражае дапушчэнне з адценнем пажадання магчымасці дзеяння, якое не адбылося.

  • Н. бы самі так папрацавалі.
 3. часціца: У сказах з дзеясловамі загаднага ладу ўзмацняе пажаданне.

  • Н. ты згары!
 4. злучнік: уступальны. Хоць, нягледзячы на тое, што.

  • Задача н. цяжкая, але выканальная.

Фразеалагізмы:

 • Няхай бог крые (мінуе, ратуе, бароніць) (размоўнае) — ужыв. як пажаданне пазбаўлення ад чаго-н. непрыемнага.
 • Няхай яго (яе, іх, цябе, вас) немач (размоўнае) — праклён са значэннем «чорт яго (яе, іх, цябе, вас) бяры».
Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (rv-blr.com)