Расійска-беларускі універсальны слоўнік

о

I (об, обо) предлог аб, удариться о камень — ударыцца (выцяцца) аб камень волны бьются о берег — хвалі б'юцца аб бераг у, бок о бок — бок у бок, плячо ў плячо у, в ту пору — у той час аб, аба, па, весть о победе — вестка аб перамозе (пра перамогу) лекция об основах ленинизма — лекцыя аб асновах ленінізму говорить о литературе — гаварыць пра літаратуру (аб літаратуры) я вспоминаю о тебе — я ўспамінаю пра цябе (аб табе) плакать о ком-либо — плакаць па (аб) кім-небудзь ты обо мне не горюй — ты па мне (аба мне) не бядуй з, палка о двух концах — палка з двума канцамі стол о трёх ножках — стол на трох ножках (з трыма ножкамі) на, у, о заре — на світанні кроме того, иногда переводится также конструкциями без предлога о весне — вясной, увесну палец о палец не ударил — пальцам не паварушыў, пальцам аб палец не ўдарыў о, о радость! — о радасць!
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

о-го-го

о-го-го
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

оазис

аазіс
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

оазисный

аазісны
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

об

см. о
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

оба

абодва, абое, оба мальчика — абодва хлопчыкі оба окна — абодва акны оба, и брат, и сестра, учатся в одном институте — абое, і брат, і сястра, вучацца ў адным інстытуце оба ребёнка — абое дзеці смотреть в оба — а) глядзець ва ўсе вочы б) (быть настороже) быць пільным
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

обабиться

абабіцца
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

обабок

бабка
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

обагрить

пабарваваць, пачырваніць, скрывавіць
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

обагриться

пабарвавацца, пачырваніцца, скрывавіцца
Расійска-беларускі універсальны слоўнік