Расійска-беларускі універсальны слоўнік

на

I предлог на, положить на стол — палажыць на стол сесть на место — сесці на месца двигаться на восток — рухацца на ўсход спешить на работу — спяшацца на працу взять на себя поручение — узяць на сябе даручэнне подписка на заём — падпіска на пазыку отпуск на месяц — адпачынак на месяц хватит на всех — хопіць на ўсіх помножить на четыре — памножыць на чатыры разделить на три — падзяліць на тры перевести на русский язык — перакласці на рускую мову слово оканчивается на гласный — слова канчаецца на галосны взять на некоторое время — узяць на некаторы час на этот раз — на гэты раз на следующий день — на другі дзень на страх врагам — на страх ворагам испытание на прочность — вырабаванне на трываласць разведка на нефть — разведка на нафту глух на одно ухо — глухі на адно вуха на свежую голову — на свежую галаву верить на слово — верыць на слова на всякий случай — на ўсякі выпадах сводить на нет — зводзіць на нішто кроме того, иногда переводится также иными предлогами или конструкциями без предлогов, в частности: на, похож на брата — падобны на брата (да брата) характером он походил на отца — характарам ён быў падобны да бацькі (на бацьку) на, сесть на вёсла — сесці на вёслы (за вёслы) на, а также конструкциями без предлогов на другой день — на другі дзень, другім днём на, на улице — на вуліцы гардины на окнах — гардзіны на вокнах на военной службе — на вайсковай службе сидеть на заседании — сядзець на пасяджэнні на приёме у врача — на прыёме ў доктара на моих глазах — на маіх вачах на нём лежала великая ответственность — на ім ляжала вялікая адказнасць пальто на вате — паліто на ваце играть на рояле — іграць на раялі говорить на русском языке — гаварыць на рускай мове стоять на часах — стаяць на варце дыра на дыре — дзірка на дзірцы на бегу — на бягу на скаку — на скаку на деле — на справе на словах — на словах кроме того, иногда переводится также иными предлогами или конструкциями без предлогов, в частности: на, а также без предлогов ехать на пароходе — ехаць на параходзе (параходам) прилетел на самолёте — прыляцеў самалётам (на самалёце) на, а также без предлогов на восьмом месяце — на восьмым месяцы на моей памяти — за маёй памяццю (на маёй памяці) на этих днях — гэтымі днямі на, двое на вёслах, один на руле — два на вёслах (за вёсламі), адзін на рулі (за рулём) на, нате! — наце! вот тебе (и) на! — вось табе (і) на!, вось табе (і) маеш!
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

на сносях

быть на сносях разг. — хадзіць (цяжарнай) апошнія дні, быць на часах
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

на юру

на зыры
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

на-гора

на-гара
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

набавить

набавіць
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

набавка

набаўка
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

набавленный

набаўлены
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

набавлять

набаўляць, набавлять плату — набаўляць плату
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

набавляться

набаўляцца
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

набавочный

набавачны
Расійска-беларускі універсальны слоўнік