Расійска-беларускі універсальны слоўнік

и

і, ды, государство рабочих и крестьян — дзяржава рабочых і сялян нас трое — отец, мать и я — нас тры душы — бацька, маці і (ды) я догнать и перегнать — дагнаць і перагнаць и вы, и я, и они — і вы, і я, і яны и рад вас видеть, но не могу — і рад вас бачыць, але не магу я обещал приехать — и приехал — я абяцаў прыехаць — і прыехаў он и этого не знает — ён і гэтага не ведае мы простились, и лошади поскакали — мы развіталіся, і коні паскакалі и настало утро — і настала раніца і, а он возьми и скажи — а ён узяў і сказаў а то и — а то і и сам не рад — і сам не рады не могу и подумать об этом — не магу і падумаць пра гэта о нём и говорят — пра яго і гавораць (і кажуць) э, ну, и, мой милый! — э (ну), мой дарагі (мой любы)!
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

и т.д.

і г.д.
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

и т.п.

і да т.п.
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

и.о.

в.а.
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

ибериец

іберыец
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

иберийка

ист. іберыйка, іберыйка
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

иберийский

іберыйскі
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

иберия

Іберыя
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

ибис

ібіс
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

ибисовый

ібісавы
Расійска-беларускі універсальны слоўнік