Расійска-беларускі універсальны слоўнік

б

см. бы
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

ба

межд. разг. глянь, а, ах, ба, кого я вижу! — глянь! (а!, ах!) каго я бачу! ага, ба! вспомнил! — ага! успомніў!
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

баб-эль-мандебский пролив

Баб-эль-Мандэбскі праліў
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

баба

баба, мужчины косят, а бабы гребут — мужчыны косяць, а бабы грабуць баба, баба, баба, баба, каменная баба — каменная баба бой-баба — гром-баба, бой-баба баба, бабка
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

баба-яга

баба-яга
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

бабах

бабах
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

бабаханье

бабаханне
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

бабахать

бабахаць, бахаць, бухаць
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

бабахнуть

бабахнуць, бахнуць, бухнуць
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

бабахнуться

бабахнуцца, бахнуцца, бухнуцца
Расійска-беларускі універсальны слоўнік